26 pişikdə 12 həftəlik, baxımsız birləşdirilmiş kimyəvi terapiya protokolundan istifadə edərək pişik lenfomasının müalicəsi

Göndərildi: 08.09.2021
Məqalənin müəllifi Adəm Quliyev

Bu perspektivli klinik tədqiqatın məqsədi pişik lenfomasında qısa müddətli, baxımsız bir kimyəvi terapiya protokolunun effektivliyini və toksikliyini araşdırmaq idi. Yüksək / orta dərəcəli lenfoma diaqnozu təsdiqlənmiş iyirmi altı pişik l-asparaginaz, vinkristin, siklofosfamid, doksorubisin və prednizolonun siklik tətbiqindən ibarət 12 həftəlik protokolla müalicə edildi. Tam (CR) və qismən remissiya (PR) dərəcələri sırasıyla 46 və 27% idi. İlk CR-nin orta müddəti, 41 gün ərzində bir PR PR müddəti ilə müqayisədə 394 gün idi. CR-yə çatma ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən heç bir amil müəyyən edilmədi. Ümumilikdə sağ qalma 78 gün təşkil etmişdir (aralıq: 9-230 gün). CR pişiklərində orta sağ qalma 454 gün və PR pişiklərində 82 gün idi. Toksikoz əsasən aşağı dərəcəli idi və ən çox görülən anoreksiya idi. CR əldə edən pişiklərdə,baxımsız kimyəvi terapiya uzun müddətli remissiya və sağ qalma üçün kifayət edə bilər. Gələcəkdə KR ehtimalını proqnozlaşdırmağa kömək edən amillər, reaksiyanı artıran və kimyəvi terapiya ilə əlaqəli anoreksiyanı hədəf alan strategiyalar müəyyənləşdirilməlidir.

Giriş

Lenfoma, pişikdə ən çox görülən neoplazmalardan biridir. Təxminən 100 000 fərdə 160-200 insidansı ilə lenfoma, pişik hematopoetik şişlərinin təxminən 90% -ni təşkil edir. 1-4 Son onilliklər ərzində pişik lösemi virusu (FeLV) infeksiyası sayının azalmasına baxmayaraq, pişik lenfoma halları artmışdır. 4 İtdə olduğu kimi kimyəvi terapiya da pişiyin lenfoma formalarının əksəriyyətinin seçim etdiyi müalicədir. 5 Müxtəlif müalicə müddətlərinə səbəb olan fərqli müddəti təsvir olunan müxtəlif multiagent və tək agentli kimyəvi terapiya protokolları mövcuddur. Anatomik formadan asılı olaraq% 80-90-a qədər olan tam remissiya (CR) dərəcələri və 22 aya qədər olan remissiya müddətləri təsvir edilmişdir. 6-9 Protokolların əksəriyyəti, hələ də uzun müddətli kimyəvi terapiyadan ibarətdir.Bu - kəsikli protokolların davamlı müalicə rejimlərinə heç bir nəticə çatışmazlığı göstərmədiyi itdəki vəziyyətlə müqayisədə - uzun müddətli remissiya və pişikdə sağ qalmaq üçün baxım kimyəvi terapiyasının vacib olub olmadığı və ya bir baxımın olub olmadığı sualını doğurur. - pulsuz protokol müqayisəli nəticələr əldə edə bilər. 10-14 Buna görə də, bu işin məqsədi pişik yüksək / orta dərəcəli lenfomanın müalicəsi üçün 12 həftəlik müddətli, qısamüddətli, baxımsız birləşdirilmiş kimyəvi terapiya protokolunun nəticəsini və toksikliyini qiymətləndirmək idi.fasiləli protokolların davamlı müalicə rejimləri üçün heç bir nəticə dezavantajı olmadığı göstərildiyi - pişikdə uzun müddət remissiya və sağ qalma üçün baxım kimyəvi terapiyasının zəruri olub olmadığı və ya baxımsız bir protokolun müqayisə edilə bilən nəticələr əldə edə biləcəyi sualı doğurur. 10-14 Buna görə də, bu işin məqsədi pişik yüksək / orta dərəcəli lenfomanın müalicəsi üçün 12 həftəlik müddətli, qısamüddətli, baxımsız birləşdirilmiş kimyəvi terapiya protokolunun nəticəsini və toksikliyini qiymətləndirmək idi.fasiləsiz protokolların davamlı müalicə rejimləri üçün heç bir nəticə dezavantajı olmadığı göstərildiyi - pişikdə uzun müddətli remissiya və sağ qalma üçün baxım kimyaterapiyasının zəruri olub olmadığı və ya baxımsız bir protokolun müqayisə edilə bilən nəticələr əldə edə biləcəyi sualı doğurur. 10-14 Buna görə də, bu işin məqsədi pişik yüksək / orta dərəcəli lenfomanın müalicəsi üçün 12 həftəlik müddətli, qısamüddətli, baxımsız birləşdirilmiş kimyəvi terapiya protokolunun nəticəsini və toksikliyini qiymətləndirmək idi.

Materiallar və metodlar

Xəstələr

İşçi Formulyasiya Təsnifatı sisteminə əsaslanan, yüksək / orta dərəcəli lenfoma diaqnozu ilə histoloji və ya sitoloji olaraq təsdiqlənmiş pişiklər uyğun idi. Aşağı dərəcəli lenfoma olan pişiklər tədqiqatdan kənarlaşdırıldı. Əlavə uyğunluq meyarları, tədqiqata tam uyğunluğu və imzalanmış sahibin razılığını məhdudlaşdıran digər ciddi tibbi xəstəlik deyildi.

Müalicənin əvvəlcədən qiymətləndirilməsi

Müalicənin əvvəlcədən qiymətləndirilməsi fiziki müayinə, tam qan sayımı (CBC), serum biokimyası, FeLV və pişik immun çatışmazlığı virusu (FIV) testindən ibarətdir [FeLV Antigen / FIV Antikor Test Kiti (SNAP ® Kombi Plus FeLV Antigen / FIV Antikörper Test, IDEXX GmbH, Ludwigsburg , Almaniya)], sidik analizi, torakal və qarın rentgenoqrafiyaları, qarın boşluğunun ultrasəs müayinəsi və sümük iliyi aspirasiyası sitologiyası, əgər CBC, elektrokardiyogram (EKQ) və ölçülə bilən xəstəlik sənədlərində anormallikler göstərilərsə. Şişlər ya birbaşa kalibrlərlə, ya da radioqrafik və ya ultrasəs görüntüləmə ilə ölçülürdü. Kliniki mərhələ pişik lenfoması üçün dəyişdirilmiş klinik quruluş sistemindən sonra həyata keçirilmişdir. 15

Kemoterapi rejimi və xəstənin monitorinqi

Xəstələr l -asparaginazdan (Asparaginase 5000, −10 000Medac ®, Medac, Hamburg, Almaniya), vincristine [Vincristine sulfat (cellcristin ®, cell pharm GmbH, Bad Vilbel, Germany) ibarət 12 həftəlik tsiklli kimyəvi terapiya protokolu ilə müalicə edildi. ], siklofosfamid (Endoxan ®, Baxter Onkoloji, Frankfurt / Main, Germany), doxorubicin [Doxorubicin-HCl (Doxo-cell ®, cell pharm GmbH)] və prednisolone (Prednisolon ®, Jenapharm, Brehna, Germany) (Cədvəl 1). L -asparaginase və doksorubicin tətbiqindən əvvəl deksametazon (Dexamethason ®, Jenapharm, Brehna, Almaniya) və ya prednizolon 6 tətbiq edilmişdir.

Həftə Maddə Doza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
l -Asparaginase 400 IU kq −1 SC
Vinkristin 0.025 mq kq −1 IV
Siklofosfamid 10 mq kq −1 IV
Doxorubicin 1 mq kq −1 IV infuziya
Prednizolon PO × 7 gün (2 mq kq −1) (1 mq kq −1) (0,5 mq kq −1)
  • •, dərman verilir.

Hər müalicədən əvvəl CBC və serum biokimyası aparıldı. EKQ və - göstərildiyi təqdirdə hər doxorubicin müalicəsindən əvvəl ekokardiyografik müayinə aparılmışdır. Şiş ölçüsü hər ziyarətdə birbaşa ölçü və radioqrafik və ya ultrasəs görüntüləmə ilə qiymətləndirilmişdir. KR halında müalicə 12-ci müalicədən sonra dayandırıldı və pişiklər 2-4 həftəlik aralıqlarla yenidən yoxlandı. PR, SD və ya PD olan pişik sahiblərinə tsiklik kombinasiya baxım kimyəvi və ya xilasetmə kimyəvi terapiyası təklif edildi. Nüks halında xəstələr ya ilkin protokolla, ya da başqa bir kombinasiya müalicəsi ilə ikinci bir kimyəvi terapiya dövrü ilə müalicə edildi.

Cavab qiymətləndirmə

Terapiyaya reaksiyanı qiymətləndirmək üçün aşağıdakı meyarlar istifadə edilmişdir: CR, bütün ölçülə bilən xəstəliklərin ölçüsündə% 100 azalma; qismən remissiya (PR),>% 50, lakin ölçülə bilən bütün xəstəliklərin ölçüsündə % 25 artım və ya yeni lezyonların ortaya çıxması. SD və PD də cavab vermədi (NR). Bütün cavablar və SD ən azı 21 gün davam etməlidir.

Zəhərlənmənin qiymətləndirilməsi

CBC-nin nəticələri, həmçinin mədə-bağırsaq və ya digər toksiklik əlamətləri hər müalicədən 1 həftə sonra qeydə alınıb. Mənfi hadisələr Baytarlıq Kooperativ Onkologiya Qrupunun mənfi hadisələr üçün ümumi terminoloji meyarlarına (VCOG-CTCAE) uyğun olaraq qiymətləndirilmişdir. 16 Müalicə müddəti ərzində neytropenik epizodların, həmçinin mədə-bağırsaq (anoreksiya, ishal və qusma) və ya digər toksiklik (süstlük) epizodlarının sayı hər pişik üçün sənədləşdirilmişdir (Cədvəl 2).

Təsirə məruz qalan pişiklər VCOG dərəcəsi (%) Müalicədən sonra AE 1 2 3 4 5 Vincristine / l -asparaginase Vinkristin Siklofosfamid Doxorubicin Toksikoz AE-nin ümumi sayı n % Pişik başına orta say (sıra) n % n % n % n % n % n % n % n % n %
Neytropeniya 27 12 46 0.5 (0-6) 12 44 11 41 3 11 1 4 0 0 3 11 14 52 7 26 3 11
Anoreksiya 41 18 75 1.5 (0-6) 18 44 22 54 1 2 0 0 0 0 10 24 7 17 12 29 12 29
Qusmaq 15 10 42 0 (0-2) 11 73 3 20 1 7 0 0 0 0 0 0 6 40 5 33 4 27
İshal 4 3 13 0 (0-2) 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 0 0 1 25 1 25
Süstlük 17 12 48 0 (0-3) 11 65 6 35 0 0 0 0 0 0 1 6 4 23.5 4 23.5 8 47

Statistik təhlil

Tam remissiya (CR) və qismən remissiya (PR) dərəcələri, müalicə olunan pişiklərin ümumi sayına nisbətən CR və ya PR əldə edən pişiklərin sayı kimi müəyyən edilmişdir. İlk remissiya müddəti CR və ya PR sənədləşməsindən yenidən başlamağa qədər olan müddət olaraq təyin olundu. Kaplan – Meier məhsul limiti analizi remissiya və sağ qalma təhlili üçün istifadə edilmişdir. Tam bir hadisə lenfoma residivi (remissiya analizi) və ya hər hansı bir səbəbə görə ölüm (sağ qalma təhlili) olaraq təyin olundu. Pişiklər, məlumatların yığılması bağlandıqda (sağ qalma təhlili) həyatda olduqları və ya ölüm və ya məlumatların yığılması zamanı bağlandıqları zaman remissiyada (remissiya təhlili) olduqları təqdirdə senzuraya məruz qaldılar.

Bir dəyişkən Cox reqressiya analizi (əvvəl çox dəyişkən analizdə əhəmiyyəti olan amillər daxil olmaqla çox dəyişkən Cox irəli reqressiya analizi) aşağıdakı dəyişənlərin remissiya və sağ qalma müddətlərindəki müstəqil təsirləri üçün qiymətləndirilmişdir: (1) xəstə dəyişənləri (cins, yaş, bədən) çəki, anatomik təsnifat, klinik mərhələ, alt mərhələ, FIV / FeLV statusu, diaqnozdan əvvəl klinik əlamətlərin müddəti, kortikosteroid ön müalicəsi və diaqnozda anemiya və trombopeniya olması və (2) müalicə ilə əlaqəli dəyişənlər [CR statusu (yalnız sağ qalma təhlili), müalicənin gecikmə xüsusiyyətləri, çəki inkişafı və toksikoz epizodlarının sayı (neytropeniya, iştahsızlıq, qusma və ishal)]. Yuxarıda göstərilən xəstə amillərinin hər pişiyin CR-yə çatıb çatmamasına təsiri çox dəyişkən lojistik reqressiya təhlili ilə analiz edilmişdir.AP-dəyəri əhəmiyyətli hesab edildi. Bütün statistik analizlər SPSS 19 statistika proqramı [SPSS 19 (IBM SPSS Statistics, IBM Deutschland GmbH, Ehningen, Almaniya)] istifadə edilərək həyata keçirilmişdir.

Nəticələr

Xəstə əhalisi

İyirmi altı pişik 2005-ci ilin noyabrından 2011-ci ilin iyul ayına qədər işə girdi. Təmsil olunan cinslər Maine Coon ( n= 2), siyam ( n= 2), norveç meşə pişiyi ( n= 1), ekzotik stenoqrafiya ( n= 1) və Avropa idi. Qısamüddətli ( n= 20). Median yaşı 7 il idi (aralığı: 1-17 il). Orta bədən çəkisi 4.6 kq (aralığı: 2.6-8.1 kq) idi. On beş pişik kişi (14 kastrasiya edilmiş kişi) və 11 pişik dişi (9 tökülmüş dişi) idi. Altı pişik (% 23) əvvəllər kortikosteroidlərlə müalicə almışdı (bir halda bir doxorubicin dozası ilə birlikdə) və 20 pişikdə (% 77) əvvəlcədən müalicə edilməmişdir. On yeddi pişik iştahsızlıq, səkkiz qusma, səkkiz süstlük, beş kilo itkisi ilə müraciət etmiş və dörd pişik dispnə ilə qarşılaşmışdır. Təqdimat zamanı klinik əlamətlərin orta müddəti 14 gün idi (aralıq: 2-120 gün).

Klinik quruluş

10 pişikdə alimentar lenfoma, 3 pişikdə mediastinal lenfoma və 4 pişikdə çox mərkəzli lenfoma diaqnozu qoyuldu. Qalan doqquz pişikdə böyrək ( n= 4) və qaraciyər ( n= 2) xəstəliyi, həmçinin servikal dərialtı toxumanın lenfoması ( n= 1), faringeal lenfoma ( n= 1) və burun lenfoması ( n) daxil olmaqla ekstranodal lenfoma var idi. = 1).

Üç şəxs (% 12) mərhələ 1, 3 (% 12) mərhələ 2, 3 (12%) mərhələ 3, 14 (% 54) mərhələ 4 və 3 pişik (% 12) mərhələ 5 olaraq təsnif edildi. pişiklər (% 15) alt a və 22 (% 85) alt b idi. Sümük iliyinin aspirasiya sitologiyası yeddi pişikdə aparıldı, bunlardan ikisində lenfoma tutulması göstərildi.

Laboratoriya parametrləri

Təqdimatda 26 pişikdən 8-i hematokrit (HCT) ilə% 11-26 arasında dəyişən anemiya daşıyırdı. Bütün xəstələrdə orta HCT% 32 idi (aralıq: 11-42). Bütün pişiklərdə orta sayı 304 000 trombosit µL −1 olan altı fərddə (aralığı: 45 000-177 000 µL −1; normal aralığı:>200 000 µL −1) trombopeniya aşkar edilmişdir. Neytropeniya bir pişikdə diaqnoz edildi (1470 µL -1, normal aralığı:>2000). Üç pişiyə hiperkalsemiya təqdim edildi (ionlaşmış kalsium konsentrasiyaları: 1.44-1.51 mmol L normal1; normal diapazon: 1.15-1.35 mmol L −1).

FIV / FeLV statusu

Bağırsaq lenfomalı bir pişik FIV pozitivdir (% 4). Altı pişik (% 23) FeLV pozitivdi (bir qida limfoması, iki çox mərkəzli xəstəlik, bir qaraciyər lenfoması və iki mediastinal lenfoma).

Müalicə reaksiyası

Diaqnozdan induksiya kimyəvi terapiyasına qədər olan orta müddət 2 gün idi (aralığı: 0-63 gün). İndüksiyon kimyaterapiyasından remissiyanın sənədləşdirilməsinə qədər olan orta müddət 8 gün idi (interval: 1–113 gün). 26 xəstədə cavab bölgüsü aşağıdakı kimidir: CR: 12 (% 46), PR: 7 (% 27), SD: 4 (% 15) and PD: 3 (% 12). Analiz edilmiş dəyişənlərin heç birinin pişikin CR-yə çatma ehtimalı ilə əhəmiyyətli bir əlaqəsi yox idi. Məlumatların hesablanması bağlandıqda dörd pişik 289, 310, 1042 və 2229 gündə sağ idi və 22 pişik öldü (19 lenfoma, 2 başqa səbəblərdən və 1 bilinməyən səbəblərdən).

İlk remissiya müddəti

On iki pişik bir CR əldə etdi. Median CR müddəti 394 gün idi (aralığı: 25-216 gün,% 95 inam intervalı: 25-216 gün, şəkil 1). CR əldə edən 12 pişikdən ibarət olan bu alt qrupda tək dəyişkən Cox regresiya analizi analiz edilən dəyişənlərin klinik mərhələsini ( P= 0.018), kortikosteroidlərlə əvvəlcədən müalicəni ( P= 0.003) və diaqnozda anemiyanın mövcudluğunu ( P= 0.013) əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyini göstərdi. remissiya müddəti. Çox dəyişkən analizlər yalnız kortikosteroidlərlə dəyişkən ön müalicənin CR müddəti üzərində müstəqil təsirini saxladığını ( P= 0.025), əvvəlcədən müalicə edilməyən pişiklərlə ( n= 10) 1043 gün ərzində bir orta remissiya müddətinə nail olmaq (aralığı: 28-216 gün), kortikosteroid ön müalicəsi olan pişiklər ( n= 2) 25 və 35 gün CR müddəti.

PR olan yeddi pişikdə remissiya müddəti 22 ilə 123 gün arasında dəyişdi (orta: 41 gün,% 95 inam intervalı: 13-69 gün, şəkil 1). Anatomik lenfoma növü ilə qruplaşdırılan remissiya nəticəsi Cədvəl 3-də təsvir edilmişdir.

Anatomik tip n Cavab vermə qaydası CR müddəti Sağ qalma müddəti
Alimentary 10 CR: n= 4, PR: n= 2, SD: n= 2, PD: n= 2 Median: 1043 gün (aralıq: 35-216 gün) CR pişikləri: orta: 1656 gün (aralığı: 1048-230 gün). Ümumilikdə: orta: 78 gün (aralıq: 9–2230 gün)
Mediastinal 3 CR: n= 1, PR: n= 1, SD: n= 1, PD: n= 0 58 gün CR pişiyi: 66 gün, PR pişiyi: 82 gün, SD pişiyi: 31 gün
Çox mərkəzli 4 CR: n= 3, PR: n= 1, SD: n= 0, PD: n= 0 Median: 394 gün (aralıq: 28-394 gün) CR pişikləri: orta: 124 gün (aralığı: 62-454 gün). Ümumilikdə: orta: 62 gün, (aralıq: 31-454 gün)
Extranodal 9 CR: n= 4, PR: n= 3, SD: n= 1, PD: n= 1 Median: 235 gün (aralıq: 25-310 gün) CR pişikləri: orta: 251 gün (aralığı: 62-380 gün). Ümumilikdə: orta: 124 gün, (aralıq: 22-380 gün)

Sağ qalma

Bütün pişiklər və KR olan pişiklər üçün orta təqib müddəti sırasıyla 78 gün (% 95 etibar intervalı: 20-136 gün) və 232 gün (% 95 etibar intervalı: 73-511 gün) idi.

CR əldə edən 12 pişikdə orta sağ qalma müddəti 454 gün idi (aralıq: 62-230 gün,% 95 inam intervalı: 0-1490 gün, şəkil 2).

Bir dəyişkən reqressiya analizində dəyişənlər anatomik təsnifat ( P= 0.046), trombositopeniya P= 0.039) və müalicənin gecikməsinin ümumi müddəti ( P= 0.032) sağ qalma müddətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmiş olsa da , bunların heç biri sağ qalma üzərində müstəqil əhəmiyyətli təsir göstərməmişdir çox dəyişkən analizdə müddət. Yalnız PR-a çatan bu pişiklərin sağ qalma müddəti ( n= 7) 31 ilə 174 gün arasında dəyişdi (median: 82 gün,% 95 inam intervalı: 72-92 gün) və SD ( n= 4) və PD ilə pişiklərin sağ qalma müddəti ( n= 3) müvafiq olaraq 9 ilə 48 gün arasında (median: 10 gün) və 9 ilə 22 gün arasında (median: 17 gün) dəyişmişdir (şəkil 2).

Bütün 26 pişiyi nəzərə alsaq, ümumi sağ qalma 78 gün təşkil etmişdir (aralığı: 9-230 gün,% 95 inam intervalı: 20-136 gün). Xəstə və müalicə ilə əlaqəli dəyişənlərin çox dəyişkən reqressiya analizi diaqnoz qoyulduqda trombositopeniyanın ( P= 0.03) və CR -yə çatmamağın ( P

Toksikoz

12 həftəlik müalicə müddəti ərzində hər pişikdə meydana gələn nötropenik epizod sayı 0 ilə 6 arasında dəyişdi. Neytropeniya yaşayan pişiklərdən ( n= 12,% 46), dörd fərddə tək bir nötropenik epizod, dörd heyvanda iki epizod tapıldı. və üç heyvanda üç epizod, halbuki bir fərd altı nötropeniya keçirdi. Tədqiqat populyasiyasında cəmi 27 nötropenik epizod sənədləşdirilmişdir. Neytropeniya% 44-də dərəcə 1 ( n= 12), dərəcə 2% 41-də ( n= 11), dərəcə 3% 11-də ( n= 3) və dərəcə 4% -də 4 ( n)= 1) of cases. Three (11%) neutropenic episodes occurred after induction treatment with vincristine and l -asparaginase. The distribution of the remaining episodes of neutropenia was 14 (52%) after treatment with vincristine, 7 (26%) after treatment with cyclophosphamide and 3 (11%) after treatment with doxorubicin (Table 2).

Altogether there were 28 treatment delays in the study population. In 23 of these cases (82%), a delay of the subsequent treatment for 3–17 days (median: 5 days) was undertaken because of neutropenia. Treatment delay showed no statistical influence on outcome. Subsequent to four neutropenic episodes a dose reduction to 80% was undertaken in one cat.

Anoreksiya epizodları 18 pişikdə (% 75) 41 dəfə sənədləşdirildi və 6 pişikdə (% 25) anoreksiya əlamətləri yox idi (median: 1.5; interval: 0-6). Anoreksiya epizodları sənədləşdirilmiş hadisələrin 18-də dərəcə 1 (% 44), 22-də dərəcə 2 (% 54) və 1-də dərəcə 3 (% 2) idi. On (% 24) anoreksiya epizodu induksiya müalicəsindən sonra (vinkristin və l-asparaginaz), 7 (% 17) vinkristindən, 12 (29%) siklofosfamiddən və 12 (29%) doxorubisindən sonra meydana gəldi (Cədvəl 2).

Müalicə və təqib müddətində fərdlərin kilo inkişafına gəldikdə, 14 pişiyin (% 53.8) kilolarını qoruduğu, 10 pişiyin (% 38.5) ilk çəkilərinin>10% -i və iki fərd ( % 7.7) kilo almışdır (>% 10). Kilo inkişafı remissiya və sağ qalma müddətlərinə statistik olaraq əhəmiyyətli təsir göstərməmişdir.

Müzakirə

İnsan onkologiyasında olduğu kimi, köpəklərdəki baxımsız kimyəvi terapiya protokolları, son illərdə təsirli və uzun müddətli həmkarları ilə müqayisə edilə bilər və bu vaxtdan bəri standart müalicə kimi təsbit edilmişdir. 10-14 Pişik lenfomasından fərqli olaraq, nəticə və tolerabilite ilə əlaqədar müxtəlif nəticələrə gətirib çıxaran uzunmüddətli baxım mərhələlərini ehtiva edən protokollar müalicənin əsas dayağıdır. 5-8, 17, 18 Lenfoma olan pişiklərdə də qənaətbəxş nəticənin bir baxım mərhələsinə sahib olmayan bir kombinasiya protokolu ilə mümkün ola biləcəyinə dair ilk göstəricilər, bu yaxınlarda bir pişik qrupunun sahibləri səbəbi ilə istəmədən baxım kimyəvi terapiyasını almadığı bir araşdırmada izah edildi. 'müalicəni dayandırmaq qərarları və buna baxmayaraq uzun müddətli remissiya və sağ qalma göstərildi. 8

Nəticədə bu iş, orta / yüksək dərəcəli lenfoma olan pişiklərdə baxım müalicəsi olmayan birləşmiş kimyəvi kemoterapi protokolunun araşdırılmasına yönəldilmişdir. Nəticələr göstərir ki, təqdim olunan pişiklər populyasiyasında həqiqətən uzunmüddətli ilk remissiya və sağ qalma müddətləri baxım kimyəvi terapiya olmadan əldə edilmişdir. CR ilə qarşılaşan pişiklər, 12 həftəlik protokol tamamlandıqdan sonra müalicəni dayandırdılar və sonradan sırasıyla 394 və 454 gün median remissiya və sağ qalma müddətlərini göstərdilər.

Nəticələrin tədqiqatlar arasında müqayisə edilməsi, məsələn, səhnələşdirmə prosedurları, xəstələrin seçimi və sahib populyasiyalarındakı qurumlar arasındakı mümkün fərqlər nəticəsində yaranan məhdudiyyətlər olmadan mümkün deyil. Bununla birlikdə, bu məhdudiyyətləri nəzərə alaraq, təqdim olunan kəsilmiş protokolla əldə edilən remissiya müddəti nəticələri, əvvəllər bildirilən davamlı müalicə rejimlərinin digərləri ilə müqayisə edilə bilər, məsələn, 281, 19 251, 6 264 8 və 421 günün orta CR vaxtları. 9 Bundan əlavə, təqdim olunan remissiya müddəti nəticələri, ortalama CR müddəti 92 gün olan bir agent doxorubisinlə müalicə olunan pişik lenfoma populyasiyasında əldə edilən nəticələrlə müsbət müqayisə olunur. 20

Remissiya müddəti ilə müqayisədə sağ qalma müddəti nəticəni təsvir etmək üçün daha az güclü bir parametrdir, çünki klinisistin fikirlərindəki fərqlər və xüsusən sahiblərin ev heyvanının həyat keyfiyyəti və ya hətta maddi imkanları barədə təsəvvürləri və daha sonra (xilasetmə) müalicələrini davam etdirmək istəkləri və evtanaziyanın vaxt nöqtəsi üçün qərar fərdi xəstədə sağ qalma müddətini çox təsir edə bilər. Buna baxmayaraq, bu parametr müştəri üçün maraqlıdır və bu səbəbdən məsləhət verən klinisyenlər üçün mənalı məlumatları təmsil edir. Bu cəhətləri nəzərə alaraq, təqdim olunan populyasiyada CR yaşayan pişiklərdə sağ qalma müddəti qənaətbəxş hesab edilə bilər. Bundan əlavə,sağ qalma - araşdırma arasındakı müqayisənin yuxarıda göstərilən məhdudiyyətlərini nəzərə alaraq - daha uzun müddətli istismar kimyaterapiya rejimlərindən istifadə edərək əvvəlki araşdırmalar nəticəsində əldə edilən nəticələrə bənzəyir və hətta müsbətdir. 8, 9, 21-23

Bu nəticələr itlərdə olduğu kimi, pişik lenfomasında qənaətbəxş bir nəticə əldə etmək üçün baxım kemoterapisinin lazım olmayacağını və qısa müddətli birləşmə kimyəvi terapiya protokollarının yaxşı bir alternativ müalicəni təmsil edə biləcəyini göstərir. Davamlı xəstəxana ziyarətləri ilə əlaqəli bir baxım terapiyasının olmaması, uzun müddətli müalicəsiz dövrlərə imkan verir və bu vəziyyətdə müalicəni maddi və ya lojistik məhdudiyyətləri olan sahiblər üçün də daha əlverişli hala gətirməklə yanaşı, pişiklərin həyat keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdırmaq potensialına malikdir. .

Bununla yanaşı, əlverişli sağ qalma müddətlərinin yalnız CR-yə çatan pişiklərin alt qrupuna aid olduğu da qeyd edilməlidir. PR, SD və ya PR ilə fərdlərin sağ qalma müddətlərinin aşağı olması nəticəsində müalicə olunan pişiklər qrupuna baxdıqda daha az əlverişli sağ qalma müddətinə rast gəlinir. Bu hallarda, pişiklər kimyəvi terapiya protokolunun tamamlanmasından əvvəl sahibinin istəyi səbəbiylə çox vaxt evtanasiya edildi.

Bu səbəbdən uzunmüddətli nəticə üçün bir pişikin CR-yə çatması şərt idi. CR-nin əldə edilməsinin vacibliyi əvvəllər bildirilmişdir. 5-7, 9, 23 Cavabın, ancaq müalicədən əvvəl deyil, yalnız müalicə zamanı qiymətləndirilə biləcəyi gerçək bir proqnoz amili olaraq faydasını məhdudlaşdırır. Bundan əlavə, bu işdə analiz edilmiş parametrlərdən heç biri, bir pişikin CR-yə çatma ehtimalı ilə əhəmiyyətli bir əlaqəni göstərmədi. Bu cəhətlər, müalicəyə başlamazdan əvvəl fərdi reaksiya ilə bağlı proqnoz verməyə imkan verən göstəriciləri - potensial olaraq molekulyar və genetik markerləri müəyyən etmək üçün gələcək tədqiqatların aparılmasının vacibliyini vurğulayır.

CR olan pişiklər qrupundakı əlverişli remissiya və sağ qalma müddətlərinə baxmayaraq, bu işdə 46% CR nisbətini əhatə edən cavab nisbəti qənaətbəxş olmamalıdır. Əvvəlki tədqiqatlar həqiqətən fərqli cavab nəticələrini bildirmişlər. Bir tərəfdən, 75, 74 və% 62-nin daha yüksək CR dərəcələri təsvir edilmişdir. 6, 8, 21 Bunun əksinə olaraq, CR, 52, 47, 43, 26 və ya% 11-18 nisbətləri ilə müqayisə edilə bilən nəticələri bildirən digər tədqiqatlar mövcuddur. 7, 17, 20, 24, 25 Bu cavab forması və PR və SD olan pişiklərin xeyli qısa yaşaması, nəticədə indiki pişiklər qrupunda sənədləşdirilmiş qısa ümumi sağ qalma müddətinə gətirib çıxarır.

Bu işdə görünən aşağı cavab nisbətinin səbəbləri hələ də aydın deyil. 26 pişiyin epidemioloji xüsusiyyətləri ədəbiyyatla böyük ölçüdə müqayisə olunurdu. 7 yaşındakı orta yaş, əvvəlki araşdırmalardan 4, 8, 17, 22-dən bir qədər aşağıdır; cins, cins və çəki xüsusiyyətləri əvvəlki tədqiqatlara uyğundur. 6-8, 17, 19, 20, 22 Mövcud populyasiyada, pişiklərin təqribən dörddə biri FeLV müsbətdir, bu da əvvəlki tədqiqatların% 25-27, 17, 20, 22 nisbətlərini qiymətləndirən bir qədər aşağı düşür, lakin digərlərini üstələyir FeLV-pozitiv pişiklərin% 0-15-i barədə məlumat. 4, 6-8 FeLV pozitivliyi mənfi proqnostik parametr 20, 22 kimi təsvir edilmişdir - nisbətən yüksək müsbət nisbətin mövcud tədqiqatın aşağı reaksiya nisbətində nə qədər rol oynadığı, lakin spekulyativ olaraq qaldığı,Xüsusilə bu parametr qarşısında heç bir statistik olaraq aşkar edilə bilən bir aktuallıq nümayiş etdirmir.

Qəti şəkildə sübut olunmasa da, müəyyən dərəcədə daha pis vəziyyətdə olan pişiklərdə belə protokolun qısa və nəzarət edilə bilən xüsusiyyəti sayəsində sahiblərinin kimyəvi müalicəyə hazırlığının artması daha az əlverişli reaksiya modelinə səbəb ola bilər. Bununla belə, bu, şərti olaraq qalır, baxmayaraq ki, tədqiqat populyasiyasının klinik mərhələlərini nəzərə alsaq da, bu fərziyyə, daha yüksək fərdlərin əvvəlki tədqiqata nisbətən daha yüksək CR nisbətləri ilə 4 və 5 mərhələləri kimi qiymətləndirildiyi şərtlə dəstəklənə bilər. 8 Substansiyaların oxşar paylanması və statistik əhəmiyyəti göstərən bu parametrlərin olmaması digər tərəfdən bu kontekstdə dəstəklənmir.

Bu işdə istifadə olunan kimyəvi terapiya protokolunun özü ilə müqayisədə aşağı CR nisbətini nəzərə alması ehtimalı azdır. 12 həftəlik rejim induksiya fazasına çox oxşayır və digər birləşmə protokollarının 7, 8, 26-dan sonrakı həftələrindən sonra pişikin remissiyaya çatma müddəti 7 gün təşkil edir; bu səbəbdən sənədləşdirilmiş cavablara digər amillər də təsir göstərmiş olmalıdır.

Bu işdə ən çox rast gəlinən toksikoz, tədqiqat populyasiyasının% 75-də ən az bir dəfə sənədləşdirilmiş anoreksiya idi. Mövcud xəstə populyasiyasında əsasən aşağı dərəcədə olmasına baxmayaraq, iştahsızlıq, lenfoma olan pişiklərin müalicəsində problem yarada bilər, çünki onların tibbi vəziyyəti pisləşə bilər və dəfələrlə mövcud olduqda əhəmiyyətli dərəcədə kilo itkisinə səbəb ola bilər. Bu, təqdim olunan pişik populyasiyası tərəfindən də əks olunur, burada pişiklərin% 40-ı müalicə müddətində müəyyən dərəcədə arıqlamışdır. Bu işdə müalicə zamanı kilo inkişafının nəticəyə heç bir təsiri olmadı. Bununla birlikdə, kimyəvi müalicəyə başlamazdan əvvəl kilo itkisi ilə CR əldə etmə ehtimalı arasında mənfi bir əlaqə daha əvvəl pişiklərdə bildirildi. 17 Əlavə olaraqson iki tədqiqat pişik lenfomasının müalicəsi zamanı başlanğıc bədən çəkisi və çəki dəyişikliklərinin proqnostik əhəmiyyətini göstərmişdir. 25, 27 Kimyaterapiya keçən pişiklərdə qusma ilə müşayiət olunmayan anoreksiyanın baş verməsinin dəqiq səbəblərini aydınlaşdırmaq çətindir; Bununla birlikdə, ehtimal ki, insanlardakı kimi - davamlı bulantı ilə əlaqəli ola bilər və bu, fərdin həyat keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər. Əvvəllər də təsvir edilmiş bu 19, 20, 28 anoreksiya tezliyi, proqnoz və həyat keyfiyyətindəki nəticələri, bu kimyəvi terapiya ilə əlaqəli mənfi təsiri yaxşılaşdıran və kilo itkisini hədəf alan müalicə strategiyalarının inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayır.27 Kimyoterapiyaya məruz qalan pişiklərdə qusma ilə müşayiət olunmayan anoreksiyanın baş verməsinin dəqiq səbəblərini aydınlaşdırmaq çətindir; Bununla birlikdə, ehtimal ki, insanlardakı kimi - davamlı bulantı ilə əlaqəli ola bilər və bu, fərdin həyat keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər. Əvvəllər də təsvir edilmiş bu, 19, 20, 28 anoreksiya tezliyi və proqnoz və həyat keyfiyyəti ilə əlaqəli nəticələr, bu kimyəvi terapiya ilə əlaqəli mənfi təsiri yaxşılaşdıran və kilo itkisini hədəf alan müalicə strategiyalarının inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayır.27 Kimyoterapiya tətbiq olunan pişiklərdə qusma ilə müşayiət olunmayan anoreksiyanın baş verməsinin dəqiq səbəblərini aydınlaşdırmaq çətindir; Bununla birlikdə, ehtimal ki, insanlardakı kimi - davamlı bulantı ilə əlaqəli ola bilər və bu, fərdin həyat keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər. Əvvəllər də təsvir edilmiş bu, 19, 20, 28 anoreksiya tezliyi və proqnoz və həyat keyfiyyəti ilə əlaqəli nəticələr, bu kimyəvi terapiya ilə əlaqəli mənfi təsiri yaxşılaşdıran və kilo itkisini hədəf alan müalicə strategiyalarının inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayır.Əvvəllər də təsvir edilmiş bu, 19, 20, 28 anoreksiya tezliyi və proqnoz və həyat keyfiyyəti ilə əlaqəli nəticələr, bu kimyəvi terapiya ilə əlaqəli mənfi təsiri yaxşılaşdıran və kilo itkisini hədəf alan müalicə strategiyalarının inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayır.Əvvəllər də təsvir edilmiş bu, 19, 20, 28 anoreksiya tezliyi və proqnoz və həyat keyfiyyəti ilə əlaqəli nəticələr, bu kimyəvi terapiya ilə əlaqəli mənfi təsiri yaxşılaşdıran və kilo itkisini hədəf alan müalicə strategiyalarının inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayır.

Bu tədqiqatdakı digər mədə-bağırsaq və eyni zamanda hematoloji toksikozları əsasən aşağı dərəcədə idi və bu da əvvəlki tədqiqatlarla müqayisə edilə bilər. 7, 19, 20, 23 Bununla birlikdə, tədqiqat protokolundakı toksikozların tezliyinin əvvəllər bildirilən bəzi rejimlərdən 9 daha yüksək olduğunu və müalicənin ləngiməsinin mümkün bir nəticəsi olduğunu xatırlatmalıdır. Bu müalicənin təxirə salınması daha çox nötropeniya epizodları nəticəsində sənədləşdirilmişdir. Müalicə gecikmələrinin daha yaxşı nəticə 14 ilə əlaqəli olduğu göstərilən əvvəlki köpek tədqiqatlarından fərqli olaraq, bu, təqdim olunan pişik populyasiyasında proqnoza nə mənfi, nə də müsbət təsir göstərmişdir. Əlavə olaraq, heç bir xəstəxanaya yerləşdirilməsinə ehtiyac qalmadı və yalnız bir pişik dozada azalma yaşadı. Xülasə olaraq, buna görətəqdim olunan müalicə rejimi qənaətbəxş nəticəyə gətirib çıxarmaqla yanaşı, məqbul tolerabiliteye sahib bir protokol kimi qəbul edilə bilər.

Bu işin məhdudiyyətləri də qeyd edilməlidir. Ən əsası, toplanan xəstələrin sayının azlığı, həqiqətən, əsas məhdudlaşdırıcı faktor kimi qəbul edilməlidir. Buna görə, məsələn, alt qruplardakı fərdlərin sayı etibarlı qiymətləndirmə yaratmaq üçün çox az ola bildiyindən proqnostik dəyişənlərin dəyəri diqqətlə şərh olunmalıdır. Bundan əlavə, bir klinik sınaq xarici etibarlılığı seçim qərəzliliyi və populyasiya fərqliliyi kimi bir sıra amillərə əsaslanan məhdudiyyətlərə tabedir. Xarici etibarlılığın azaldılmasına kömək edən faktorlar arasında xəstənin xüsusiyyətləri, yönləndirmə qərəzliliyi və ya hətta müəyyən bir müalicə qərarını təsir edən maliyyə məsələləri kimi ev heyvanları ilə əlaqəli amillər var. Bu səbəbdən təqdim olunan xəstə populyasiyası ümumiyyətlə pişik lenfoma populyasiyası üçün təmsilçi olmaya bilər,bu tədqiqatın nəticələrinin xarici etibarlılığının məhdudlaşdırılması və nəticələrin öyrənilən populyasiya ilə məhdudlaşdırılması. Əlavə olaraq, xəstələrin sayı az olduğu üçün, xüsusilə dəyişənlərin proqnostik əhəmiyyətini analiz edərkən əhəmiyyətli fərqləri aşkar etmək üçün güc çatışmazlığı ehtimalı nəzərə alınmalıdır. Bundan əlavə, iş mövcud qurulmuş protokollarla müqayisədə təsadüfi, nəzarətli bir araşdırma kimi dizayn edilməmişdir. Bu səbəbdən, tədqiqat protokolunun uzunmüddətli baxım rejimləri ilə bərabərliyi barədə qəti ifadələr sona çatdırıla bilməz və daha çox xəstə sayını iki qollu, davamlı və kəsilməli protokolların təsadüfi qiymətləndirmələrini əhatə edən araşdırmalar, müalicədəki bu vacib sualı daha qəti şəkildə aydınlaşdırmaq üçün təmin edilir. pişik lenfoması.Təqdim olunan 12 həftəlik protokolun qənaətbəxş nəticəsi və yaxşı tolerantlığı, lakin bu araşdırmaların gələcək icrası üçün həvəsləndirici dəstək ola bilər.