Keçici İskemik Hücum və Kiçik İnmədə Təkrarlanan Hadisələr

Göndərildi: 08.09.2021
Məqalənin müəllifi Adəm Quliyev

Dənizçi Ailəsi MR Araşdırma Mərkəzindən (SBC, SS, JCK, AM.D.), Foothills Tibbi Mərkəzindən, Calgary Sağlamlıq Bölgəsindən; Klinik Nörobilim Bölmələri (SBC, MDH, CRC, YBC, SS, AMD), İcma Sağlamlığı Elmləri (MDH), Tibb (MDH) və Elektrik və Kompüter Mühəndisliyi (JCK), Calgary Universiteti, AB, Kanada.

Dənizçi Ailəsi MR Araşdırma Mərkəzindən (SBC, SS, JCK, AM.D.), Foothills Tibbi Mərkəzindən, Calgary Sağlamlıq Bölgəsindən; Klinik Nörobilim Bölmələri (SBC, MDH, CRC, YBC, SS, AMD), İcma Sağlamlığı Elmləri (MDH), Tibb (MDH) və Elektrik və Kompüter Mühəndisliyi (JCK), Calgary Universiteti, AB, Kanada.

Dənizçi Ailəsi MR Araşdırma Mərkəzindən (SBC, SS, JCK, AM.D.), Foothills Tibbi Mərkəzindən, Calgary Sağlamlıq Bölgəsindən; Klinik Nörobilim Bölmələri (SBC, MDH, CRC, YBC, SS, AMD), İcma Sağlamlığı Elmləri (MDH), Tibb (MDH) və Elektrik və Kompüter Mühəndisliyi (JCK), Calgary Universiteti, AB, Kanada.

Dənizçi Ailəsi MR Araşdırma Mərkəzindən (SBC, SS, JCK, AM.D.), Foothills Tibbi Mərkəzindən, Calgary Sağlamlıq Bölgəsindən; Klinik Nörobilim Bölmələri (SBC, MDH, CRC, YBC, SS, AMD), İcma Sağlamlığı Elmləri (MDH), Tibb (MDH) və Elektrik və Kompüter Mühəndisliyi (JCK), Calgary Universiteti, AB, Kanada.

Dənizçi Ailəsi MR Araşdırma Mərkəzindən (SBC, SS, JCK, AM.D.), Foothills Tibbi Mərkəzindən, Calgary Sağlamlıq Bölgəsindən; Klinik Nörobilim Bölmələri (SBC, MDH, CRC, YBC, SS, AMD), İcma Sağlamlığı Elmləri (MDH), Tibb (MDH) və Elektrik və Kompüter Mühəndisliyi (JCK), Calgary Universiteti, AB, Kanada.

Dənizçi Ailəsi MR Araşdırma Mərkəzindən (SBC, SS, JCK, AM.D.), Foothills Tibbi Mərkəzindən, Calgary Sağlamlıq Bölgəsindən; Klinik Nörobilim Bölmələri (SBC, MDH, CRC, YBC, SS, AMD), İcma Sağlamlığı Elmləri (MDH), Tibb (MDH) və Elektrik və Kompüter Mühəndisliyi (JCK), Calgary Universiteti, AB, Kanada.

Dənizçi Ailəsi MR Araşdırma Mərkəzindən (SBC, SS, JCK, AM.D.), Foothills Tibbi Mərkəzindən, Calgary Sağlamlıq Bölgəsindən; Klinik Nörobilim Bölmələri (SBC, MDH, CRC, YBC, SS, AMD), İcma Sağlamlığı Elmləri (MDH), Tibb (MDH) və Elektrik və Kompüter Mühəndisliyi (JCK), Calgary Universiteti, AB, Kanada.

Dənizçi Ailəsi MR Araşdırma Mərkəzindən (SBC, SS, JCK, AM.D.), Foothills Tibbi Mərkəzindən, Calgary Sağlamlıq Bölgəsindən; Klinik Nörobilim Bölmələri (SBC, MDH, CRC, YBC, SS, AMD), İcma Sağlamlığı Elmləri (MDH), Tibb (MDH) və Elektrik və Kompüter Mühəndisliyi (JCK), Calgary Universiteti, AB, Kanada.

Bu yazının ən son versiyasına baxırsınız. Əvvəlki versiyalar:

Mücərrəd

Ümumi və Məqsəd - Müvəqqətiiskemik hücumdan (TİA) və ya kiçik vuruşdan sonra təkrarlanan vuruş riski yüksəkdir. Bu xəstələrdə kəskin müalicə variantlarını qiymətləndirmək üçün klinik sınaqlar lazımdır. Təkrarlanan hadisələrin növünü qiymətləndirməyə və xəstələrin hansı alt qruplarının təkrarlanan hadisələr üçün risk altında olduğunu təyin etməyə çalışdıq.

Metodlar -TIA və ya kiçik vuruşlu yüz səksən xəstə 12 saat ərzində müayinə edildi və 24 saat ərzində beyin MRT keçirildi. Hər hansı bir nevroloji pozğunluq qeyd edildi və birləşmiş hadisə təsnifatı yaratmaq üçün klinik və MRİ faktorlarının birləşməsindən istifadə edildi. Analiz edilən xəstələrin alt qruplarına klassik TİA, NIHSS = 0 olan xəstələr və ED -də NIHSS>0 olan xəstələr daxildir.

Nəticələr—Ümumilikdə 36 xəstədə 38 hadisə baş verdi (hadisə faizi 20%); 20 -si simptomatik, 18 -i isə səssiz idi (yalnız MRT təqibinə görə aydın görünür). 18/20 (90%) simptomatik hadisələr, təzahür edən simptomların irəliləməsi ilə əlaqələndirildi, 2/20 (10%), orijinal hadisədən fərqli olaraq aydın təkrarlanan vuruşla. Klassik tərifli TİA xəstələri arasında təkrarlanan vuruş riskinin aşağı olduğunu gördük (1,1%). ED -də NIHSS = 0 olan xəstələrdə TIA (klassik - 1,1%) və NIHSS>0 (14,4%; trend üçün test 2 test,P= 0,02)arasında ara hadisə dərəcəsi (6,6%) olmuşdur. Xəstənin bütün klinik kateqoriyalarında (TİA, insult, NIHSS = 0) MRT -də səssiz lezyonlar yığılmışdır.

Nəticələr -Əksər hadisələr təkrarlanan vuruşdan çox vuruşun irəliləməsi və ya infarktın böyüməsi kimi təsnif edilir. Klassik TİA olan xəstələrdə və ilkin qiymətləndirmədə nevroloji çatışmazlığı olmayan xəstələrdə təkrarlanma riski aşağı idi.

Kəskin keçici iskemik hücumdan (TİA) və ya kiçik insultdan sonra sonrakı vuruş ehtimalı 1-7 arasında yüksəkdir və 90 günlük risk 10% -dən 20% -ə qədərdir. Bu xəstələr üçün proqnoz çox vaxt əlverişsizdir. Bu xəstələrdə təcili müalicə üçün aydın bir sübut çatışmazlığı var və hadisələrin əksəriyyəti simptomun başlanmasından 48-72 saat sonra baş verərsə, 1 qarşısının alınması üçün vaxt pəncərəsi qısadır.

Tarixən kəskin vuruş sınaqlarında nəticə ölçmə olaraq istifadə edilən son nöqtələr ilə TİA və ya kiçik vuruşdan sonra ikincil profilaktik sınaqlarda fərq var idi. Bu, NINDS tPA sınaq 8 kimi kəskin vuruş sınaqlarının əlilliyə baxdığını, məsələn, dəyişdirilmiş Rankin şkalasında təyin olunan əla funksional nəticəni nəzərdə tutduğunu bildirir. TİA -da və kiçik vuruşda (tarixən kəskin olmayan şəraitdə, hətta hadisədən 6 ay sonra da başlamış) ikincil profilaktik sınaqlar, təkrarlanan hadisələri nəticə olaraq istifadə etmişdir. Kəskin bir profilaktik sınaq olan FASTER 9 sınağı kimi sınaqların ortaya çıxması, hansı nəticə tədbirinin problemli istifadə ediləcəyini seçdi.

Hətta təkrarlanan vuruş hadisəsinin tərifi də çətindir. 10 Əksər hadisələr kəskin şəkildə baş verdiyindən, bu xəstələri təkrar klinik müayinə və görüntü ilə izləmək çox vacibdir. Anatomik olaraq indeks vuruşundan uzaq olan həqiqətən yeni bir vuruş lezyonu və iskemik nüvənin penumbral toxumalara təkamülü ilə əlaqəli vuruşun irəliləməsi arasındakı fərq asan deyil. İnme heterojen olduğundan, 24 saatdan çox davam edən damar mənşəli nevroloji pozğunluq kimi təyin olunan təkrarlanan vuruş, müxtəlif patofizyoloji səbəb ola bilər. 11 Bunlara yeni damar tıkanması, mövcud infarktın genişlənməsi və hətta qanaxma daxildir. 12 Təkrarlanan duyğu hadisələri kimi bəzi hadisələr aşağı risklidir və ümumiyyətlə işemiyanı əks etdirə bilməz. 13,14

Təkrarlanan vuruşu qiymətləndirməyin faydalı bir yolu görüntüləmədir, çünki simptomların nevroloji şərhindən daha az qərəzli ola bilər. MRT -də təkrarlanan simptomatik və səssiz lezyonlar, simptomların başlanğıcından ilk 90 gün ərzində kəskin vuruşda təsvir edilmişdir. 15,16,17 Bu hadisələrin nümunəsi bizə xəstəliyin arxasında duran mexanizmlər haqqında fikir verə bilər və potensial terapevtik hədəflər təklif edə bilər.

Bu səbəbdən kiçik vuruş və TİA xəstələrinin populyasiyasında həm klinik, həm də MRİ son nöqtələrini qiymətləndirdik və kiçik vuruş və TİA hadisələrinin növünü daha ətraflı bir malikanədə qiymətləndirdik. Həm də xəstələrin hansı alt qruplarının təkrarlanan hadisələr üçün yüksək və aşağı riskli olduğunu müəyyən etməyə çalışdıq.

Metodlar

VISION, inmə və ya TİA şübhəsi olan təcili yardım otağına müraciət edən xəstələrdə klinik nəticəni, təkrarlanan hadisələri və iskemik toxuma qurtuluşunu proqnozlaşdırmaq üçün müasir nörovasküler görüntü üsullarını qiymətləndirən perspektivli bir kohort tədqiqatı idi. Tədqiqat protokolu İnstitusional Etika Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş və bütün iştirakçılar yazılı məlumatlandırılmış razılıq almışlar. Uyğun olmaq üçün xəstələr, çatışmazlıqların TİA və ya kiçik vuruşla uyğun olduğunu hiss edən bir inme nevroloqu tərəfindən simptomlar başladıqdan sonra 12 saat ərzində müayinə edilməli idi. MRT skaneri yalnız müntəzəm iş saatları ərzində (bazar ertəsindən cümə gününə qədər səhər 8 -dən axşam 4 -ə qədər) mövcud idi və buna görə də xəstələr görüntüsünü 24 saat ərzində tamamlaya bilsələr, araşdırmaya yazıldılar.Xəstələr, 10 dəqiqə və ya daha çox davam edən hemiparez və ya afaziyadan ibarət olan NIHSS ≤3 və ya TİA ilə davamlı fokus nevroloji defisiti varsa, bu alt tədqiqata yazılmışlar. İstifadə olunan "TIA -nın klassik tərifi" 24 saatdan az davam edən damar nevroloji simptomları idi. 19 Bu xəstələrdən bəziləri əvvəllər təsvir edilmişdir. 12,14,17 Bütün xəstələr ən az 24 saat xəstəxanaya yerləşdirildi. İnmənin ikincil qarşısının alınması üçün müalicə iştirak edən nevroloq tərəfindən təyin edildi. Bununla birlikdə, bütün xəstələr kəskin aspirinlə müalicə edildi (xəstə aspirin saf olduğu təqdirdə 160 mq yükləmə dozası da daxil olmaqla). Böyük arteriya xəstəliyi olan xəstələr ümumiyyətlə kəskin şəkildə aspirin və klopidogrel (300 mq yük və sonra 75 mq) ilə müalicə olunurdu. Bu, karotid müdaxilədən əvvəl idi.Atriyal fibrilasiya olan xəstələr, kumadinin başlanmasına və ya sadəcə kumadinə başlamasına baxmayaraq, heparinlə müalicə olunurdu. Xəstələrin çoxu xəstəxanadan çıxmazdan əvvəl statin qəbuluna başlayacaq.

Təsvir

MR görüntüləmə, təcili yardım şöbəsinə gəldikdən sonra və simptomlar başladıqdan sonra 24 saat ərzində ən qısa müddətdə (lakin təcili olaraq deyil) həyata keçirildi. Bütün neyroimaging simptomlar tərəfdən başqa bütün klinik məlumatları görməyən bir nöroradioloq tərəfindən qiymətləndirildi. Başlanğıc MRT parametrləri əvvəllər təsvir edilmişdir, 12,17, lakin DWI, FLAIR, T2, Willisin MRA dairəsi (pre və postgadolinium), GRE və Perfüzyon görüntüləri daxildir. MRA -da anterior və ya posterior dövriyyədə kəllədaxili damar tıkanıklığının olması qiymətləndirildi. MR müayinəsi simptomun başlanmasından 30 gün sonra tamamlandı. 30 günlük təqib MRİ, eyni zamanda görünən kəskin MRT müayinəsi ilə qiymətləndirildi. FLAIR və DWI ardıcıllığı ilkin görüntüləmə ilə müqayisədə hər hansı bir yeni lezyonu müəyyən etmək üçün istifadə edilmişdir.17 Başlanğıcda kəskin DWI lezyonunun olması nəticələr bölməsində DWI pozitiv, kəskin lezyonun olmaması DWI mənfi olaraq adlandırılır.

Lezyonların həcmi, bütün klinik məlumatları görməyən Stroke Neurologist tərəfindən kəskin DWI ardıcıllığı ilə ölçülmüşdür. Bu lezyonun son həcmi, 30 günlük FLAIR ardıcıllığı ilə ölçülür və birbaşa tarama ilə müqayisə edilir. İzləmə lezyonunun həcmi ilkin lezyondan 2 ml-dən çox olarsa, bu lezyonun artması hesab olunur. 18

Klinik hadisələr

Hər hansı bir yeni klinik vuruş 3 aylıq təqibdən əvvəl və hadisənin tarixi qeyd edildi. İzləmə zamanı yeni vuruşun meydana gəlməsi, damar mənşəli nevroloji vəziyyətin funksional pisləşməsi və ya 24 saatdan çox davam edən damar mənşəli yeni qəfil fokus nevroloji defisit kimi təyin edilmişdir. 1 Xəstələr 3 ayda da araşdırıldı, bu zaman bütün klinik və görüntü məlumatları nəzərdən keçirildi və son klinik qiymətləndirmə edildi. Son qiymətləndirmədən 90 gün əvvəl baş verən klinik hadisələr qeyd edildi.

Birləşdirilmiş Klinik və MRİ nəticələri

Klinik və görüntüləmə məlumatları 90 günlük qiymətləndirmədən asılı olmayaraq 2 vuruşlu nevropatoloq tərəfindən nəzərdən keçirildi və hər bir hadisə aşağıda müəyyən edildi. Hadisələri təsnif etmək üçün anormal perfuziya sahəsi istifadə edilmişdir. Bəzi xəstələrdə 1 -dən çox hadisə baş verdi (məsələn, simptomatik infarkt böyüməsi və yeni səssiz infarkt). Simptomatik hadisələri (tip 1 -dən 4 -ə qədər) və asemptomatik hadisələri (tip 5 və 6) aşağıdakı kimi təyin etdik:

Yeni simptomatik infarkt

Yeni funksional kəsir ilə ilkin perfuziya anormallığından kənar infarkt. Başlanğıc perfuziya anormallığının olmadığı bir vəziyyətdə, yeni infarkt coğrafi olaraq orijinal infarktdan ayrı olmalıdır.

İnfarkt olmadan yeni simptomatik vuruş

Yeni klinik vuruş çatışmazlıqları, görüntüdə yeni bir infarktın sübutu olmadan ilkin infarkt ərazisinə aid edilə bilməz. Bu kateqoriyanı tamlıq üçün daxil etdik, lakin bu qrupda bu kateqoriyaya aid olduğu aşkarlanan xəstələr yox idi.

Simptomatik infarkt böyüməsi

Başlanğıc perfuziya anomaliyası daxilində yeni infarktın sübutu və ya ilkin infarktdan başlanğıc görüntüdə heç bir perfuziya anomaliyası görülmədiyi halda klinik olaraq funksional pozğunluq.

İnfarkt böyüməsi olmadan vuruşun irəliləməsi

İnfarkt böyüməsi olmadan funksional pisləşmə.

Səssiz infarkt böyüməsi

Başlanğıc perfuziya anormallığında funksional pozulma olmadan yeni infarkt. Yeni DWI lezyonu, orijinal perfuziya anormallığı içərisində olarsa, orijinal lezyondan ayrı ola bilər.

Yeni Səssiz İnfarkt

Yeni funksional çatışmazlıq olmadan orijinal perfuziya anomaliyası sahəsindən kənarda görüntüləmədə yeni infarkt.

Statistika

Təkrarlanan vuruş (əvvəllər müəyyən edilmiş) və səssiz hadisələr olan fərqli klinik və görüntü kateqoriyasındakı xəstələrin nisbəti hesablandı. Hadisə nisbətlərini bir neçə yolla araşdırdıq, bu qruplar bütün əhali arasında ayrı -ayrılıqda nəzərdən keçirilir: (1) Kiçik vuruş vəziyyətinə qarşı klassik TİA 19; (2) ED -də qiymətləndirmə zamanı NIHSS>0 -a qarşı NIHSS = 0 -a qarşı, (NIHSS = 0 qrupuna həm ilkin qiymətləndirmədə tamamilə həll olunmuş xəstələr, həm də NIHSS tərəfindən götürülməyən incə nevroloji defisiti olanlar daxil idi); (3) başlanğıc DWI müsbət və mənfi; və (4) kəllədaxili damar tıkanması ilə kəllədaxili okklüziya. NIHSS = 0 olan xəstələrdə DWI lezyonlarının vəziyyətinə görə hadisə nisbətlərinin ilkin təhlili yarışdı.Risk əmsalları və risk fərqləri də 95% etibar intervalları ilə hesablanmışdır. 90 gün ərzində dəyişdirilmiş Rankin şkalasında funksional pozğunluq (mRS ≥2) səssiz MR lezyonlarının surroqat marker kimi qiymətləndirilməsində pis nəticə hesab edilmişdir. Fisherin dəqiq testi səssiz hadisələrin nəticə ilə əlaqəsini qiymətləndirmək üçün istifadə edilmişdir. Bütün testlər iki tərəfli idi və şərti əhəmiyyət səviyyələri istifadə edildi (P

Nəticələr

Qeydiyyata alınan 180 xəstədən 162-sində (90%) 30 günlük MRT keçirildi (heç bir təqib MRT-nin səbəbi ürək stimullaşdırıcısı və ya ürək qapağının yerləşdirilməsi, ölüm və xəstənin rədd edilməsini əhatə edir). Orada 111 kişi (62%) və orta yaş 65.6 idi (95% CI: 63.6 - 67.6). Ortalama sistolik qan təzyiqi 155 (151 ilə 159), diastolik qan təzyiqi 85 (82 ilə 87) və ortalama qan qlükozası 6.6 mmol/L (6.2 ilə 6.9) idi.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının TİA (24 saatdan az davam edən damar nevroloji simptomları) tərifi istifadə edildikdə, qrupda 87 TİA xəstəsi (48%) var idi. 8 xəstədə insult və ya TİA (migren, nöbet və s.) Olmadığı hiss edilən son diaqnoz qoyuldu. Qeydiyyata alınmış 180 xəstədən 76 -sı təcili yardım otağında bir insult nevroloqu tərəfindən müayinə edildikdə 0 NIHSS -ə malik idi və bu xəstələrin yalnız 4 -də NIHSS tərəfindən götürülməyən incə nevroloji çatışmazlıqlar var idi. NIHSS 0 olan 76 xəstədən 57 -si (75%) nəticədə TİA olaraq təsnif edildi.

30 günlük MRT tamamlandıqdan sonra meydana gələn tək bir təkrar vuruş hadisəsi oldu. Bu hadisə yeni bir simptomatik infarkt olaraq xarakterizə olunur. Bütün digər klinik hadisələr 30 günlük MRT-dən əvvəl baş vermişdir.

Ümumilikdə 36 xəstədə 38 hadisə (20%); 20 -si simptomatik hadisələr, 18 -i isə səssiz hadisələr idi (asemptomatik, lakin MRT təqibi səbəbindən müəyyən edilə bilər). Klassik TİA tərifi olan xəstələr arasında yalnız 1 simptomatik hadisə olmuşdur (1,1%). Təcili yardım otağında TİA, NIHSS = 0 real vaxt tərifindən istifadə edərək, TİA (klassik tərif, 1.1%) ilə ED-də davam edən simptomları olanlar arasında (6.6%) aralıq hadisə dərəcəsi ( 14.4%; trend üçün test 2 test, P= 0.02). NIHSS = 0 olan, lakin NIHSS tərəfindən aşkar edilməyən incə nevroloji çatışmazlığı olan 4 xəstədən 1 xəstədə simptomlar irəliləmişdir.

Hadisə alt növünün dağılımı Cədvəl 1 -də təsvir edilmişdir. Yeni simptomatik infarkt kimi təsnif edilən hadisələrin yalnız 2 -si (simptomatik hadisələrin 10% -i) olmuşdur, halbuki bütün digər hadisələr infarktın artması və ya təzahür edən simptomların irəliləməsi ilə əlaqədardır (90%). Semptomatik və asemptomatik hadisələr üçün hadisə nisbətlərinin nisbəti Cədvəl 2 və 3 -də təsvir edilmişdir. Əhəmiyyətli nəticələr, klassik TİA xəstələrində təkrarlanan hadisələrin nisbətinin aşağı olmasıdır (yəni, xəstələr klassik TİA olaraq təyin olunmaq üçün heç bir pisləşmə olmadan 24 saata çatmalı idi). NIHSS = 0 və NIHSS>0 olan xəstələr arasında nevropatoloq tərəfindən ilkin qiymətləndirmədə baş verən hadisələr arasındakı fərq statistik olaraq əhəmiyyətli deyildi, lakin davamlı olaraq anormal nevroloji müayinəsi olan xəstələrdə daha çox hadisə nisbətinə meyl göstərdi.DWI lezyon vəziyyətinə görə təbəqələşmiş ED -də NIHSS = 0 olan xəstələrdə simptomatik hadisələr nisbətinin ilkin təhlili, təkrarlanan simptomatik hadisələri proqnozlaşdıran DWI lezyon vəziyyətinə meyl göstərdi: DWI pozitiv xəstələrdə hadisə nisbəti 14.8% və DWI mənfi xəstələrdə 2% (P= 0.0509, Risk nisbəti 7.26 [95% CI: 0.85 to 62]). Cədvəl 4, TOAST təsnifatına görə hadisələrin bölgüsünü göstərir. 20

Cədvəl 1. Klinik və MRT Hadisələrinin Kateqoriyalara görə Dağılımı

Cədvəl 2. Semptomun Başlandığı 90 Gün ərzində Klinik Hadisələrin (Təkrarlanan vuruş) nisbəti Başlanğıcda Klinik və ya Görüntü Faktorlarından asılıdır

Cədvəl 3. 30 gündə Qiymətləndirilən Səssiz MR Hadisələrinin nisbəti (Başlanğıc MRT ilə müqayisədə) Kliniki və ya Görüntü Faktorlarından asılıdır

Cədvəl 4. Yekun Klinik Qiymətləndirmədə İnme və ya TİA kimi qiymətləndirilən 172 Xəstə üçün Semptomatik və MR Hadisələrinə görə Stratifikasiya olunmuş TOAST Təsnifatının Dağılımı

Səssiz hadisələrin ümumi olduğunu və klinik görünüşlə heç bir əlaqəsinin olmadığını gördük - TİA, kiçik vuruş, NIHSS = 0. Səssiz hadisələr üçün 90 gün ərzində dəyişdirilmiş Rankin şkalasında funksional dəyərsizləşmə ilə əlaqə tapmadıq. ( P= 1.0, Fisher dəqiq).

Ümumilikdə DWI lezyonu olan 99 xəstə (55%) və 36 nəticə hadisəsi (34 xəstədə = 34.3% simptomatik və asimptomatik hadisə nisbəti) idi. DWI lezyonu olmayan 81 xəstə (45%), 2 simptomatik hadisə və 4 asimptomatik hadisə (7.4% birləşmiş hadisə nisbəti) keçirdi. Bu DWI mənfi xəstələr arasında, 1 xəstə DWI mənfi idi və MRT müayinəsindən sonra gec semptomatik bir hadisə keçirdi, 1 simptomatik xəstədə DWI mənfi idi, ancaq 24 saat ərzində təkrar görüntüləmə zamanı bir talamik lakunar infarktı oldu. Lakunar sindromlu, klinik olaraq həll olunan başqa bir xəstədə, təqib zamanı görünən (lakin başlanğıcda olmayan) pontin lakunar infarktı vardı və bu simptomları izah edə bilərdi. DWI mənfi olaraq qiymətləndirilən iki xəstə, geriyə baxdıqda, səssiz hadisələr yaşadı,ilkin radioloji araşdırmada qaçırılan DWI -nin incə lezyonları.

Müzakirə

Bu araşdırma, kiçik vuruş və TİA xəstələrində yüksək simptomatik və asimptomatik hadisələrin olduğunu göstərir. Semptomatik hadisələrin əksəriyyəti (90%) hadisədən sonrakı ilk günlərdə inkişaf edən bir prosesi göstərən orijinal infarktın irəliləməsi kimi qiymətləndirilmişdir. İlk damar ərazisi xaricində təkrarlanan hadisələrin və ya perfuziya qüsurunun nadir olduğunu gördük. Hər hansı bir hadisə zamanı perfüzyon görüntüləmə, perfuziya çatışmazlığı ilə emboliin təkrarlanması arasında fərq qoymağa kömək edə bilər. Nəticə hadisələrinin müxtəlif növlərinin müəyyən edilməsi çox güman ki, əsas patofizyologiyanın müxtəlifliyi ilə əlaqəlidir. Bu nəticələr, antitrombotik maddələr kimi vuruş mexanizmini hədəf alan müalicələrin,TİA və ya kiçik vuruşdan sonrakı ilk günlərdə insultun təkrarlanma riskini azaltmaqda son infarkt həcmini azaltmağı hədəfləyən dərmanlardan daha az təsirli ola bilər. Terapiya əsas mexanizmə yönəldilməlidir.

Təcili tibbi müdaxiləyə baxmayaraq TİA və kiçik insult xəstələrində hadisə nisbətinin yüksək olduğunu 21,22 təsdiq etdik. Bununla birlikdə, hadisə nisbətini proqnozlaşdırmaq üçün klinik və MRT parametrlərindən istifadə edilə biləcəyini gördük. Klassik 24 saatlıq simptom həlli tərifini istifadə edən TİA xəstələrində hadisə nisbəti son dərəcə aşağı idi, yalnız 1 xəstədə təkrarlanan simptomatik hadisə (1.1%). Tədqiqatımıza daxil edilmə meyarları motor və nitq simptomları olan yüksək riskli xəstələri seçsə də bu doğru idi. Bunun səbəbləri tam aydın deyil, lakin bütün xəstələrdə onlara sübut edilmiş bütün müalicələr var idi. aspirin, atriyal fibrilasiya üçün 24 antikoagulyasiya, daxili karotis arteriya stenozu üçün 25 karotid endarterektomiya, 26 və statinlər.27 Cədvəl 4, böyük arteriya xəstəliyi olan xəstələrdə hadisələrin yüksək nisbətini göstərir və bu xəstələr qrupunda riski vurğulayır. Cərrahi xəstələrdə tibbi rejimi optimallaşdırmaq və TİA və ya kiçik vuruşdan sonra hiperakut şəraitdə cərrahi riski qiymətləndirmək üçün sınaqlara ehtiyac var.

ED-də 0 NIHSS skoru kimi daha real vaxt tərifi istifadə etsək, ümumi hadisə dərəcəsi klassik TİA ilə kiçik bir vuruş arasında düşdü. Bununla birlikdə, NIHSS 0 olan xəstələrdə pisləşmə riski əhəmiyyətsiz deyil və bəlkə də ilk 24 saat ərzində yüksək olduğu kimi qiymətləndirilən bütün bu xəstələri (bu işə daxil olmaq üçün yüksək riskli klinik fenotipə malik olanları) nəzərə almaq daha yaxşıdır. təkrarlanan bir hadisə riski və bir seçim riski təbəqələşdirmək üçün MRT istifadə etmək olardı. İlkin qiymətləndirmədə həllini tapmayan (lakin yüngül) xəstələrdə təkrarlanan vuruş və ya nevroloji pozğunluq riskinin çox olması, bir çox müəssisədə evə göndərilən bu xəstələrin müalicəsinə təsir göstərir. Təcili olaraq idarə olunan əsl TİA xəstələrində aşağı klinik hadisə nisbəti bu yaxınlarda 2 Avropa 21 -də təsvir edilmişdir.Təxminən 1%bir vuruş hadisəsi nisbətini göstərən 22 araşdırma. Bununla birlikdə, TİA-nın klassik tərifi bu sahədəki bir çox mütəxəssis tərəfindən 28 köhnə hesab olunur və praktik deyil, çünki bu xəstələrin təcili qiymətləndirilməsi bu ixtiyari tərif üçün tələb olunan 24 saatlıq vaxtdan xeyli əvvəl baş verir. Tapıntılarımızın klinik təsirləri qeyri -müəyyəndir. İkinci bir araşdırmada təsdiqlənməli olduqlarına inanırıq. Bəlkə də ən vacib tapıntı, ilk qiymətləndirmədə tam olaraq həll edilməmiş xəstələrdə daha yüksək riskdir. ED -də nevroloji olaraq həll olunan xəstələrdə riski daha da təbəqələşdirmək üçün MRT istifadəsinin ilkin təhlili potensial həyəcan verici bir paradiqmadır. Təsdiq edilərsə, MRT nevroloji cəhətdən normal olsa belə erkən (24 saatdan əvvəl) müraciət edənlər arasında xəstə riskini təbəqələşdirə bilər.

MRT, qiymətləndirdiyimiz klinik təqdimatın bütün alt növlərində təkrarlanan səssiz hadisələr aşkar etdi. Klassik TİA xəstələri kimi klinik cəhətdən açıq hadisələrin son dərəcə aşağı olduğu xəstələrdə belə, səssiz hadisələr yığmaq riski var idi. Bu, ehtimal ki, bu xəstələrin qısa müddətdə yaxşı işlər apardığını göstərir, çünki təkrarlanan lezyonlar beynin daha az danışan bölgələrində idi. MRT nəticələrinin istifadəsinin hadisə nisbətimizi iki qat artırdığını gördük. Bu, insult xəstələrinin ümumi bir populyasiyasını araşdıran əvvəlki tədqiqatlarla müqayisə edilə bilər. 15,16 Bununla birlikdə, 90 günlük klinik nəticələr ilə korrelyasiya inandırıcı olmadığı üçün MR-nin uyğun bir surroqat nəticə olub-olmadığı aydın deyil. Bu hadisələrin əhəmiyyəti, şübhəsiz ki, qısa müddətdə cüzi olsa da,Kiçik subklinik hadisələrin yığılması, gələcəkdə damarların idrak pozğunluğu riskinə məlum təsir göstərir. 29,30 TİA və ya kiçik vuruşdan sonra səssiz MR lezyonlarının hər hansı bir təsirini nümayiş etdirmək üçün nöropsikoloji nəticələrlə uzunmüddətli bir iş tələb olunacaq. 31 MR -ni faydalı bir surroqat nəticə ölçüsü kimi əsaslandırmaq üçün kifayət qədər sübut təmin etmək üçün bu cür tədqiqatlar aparılmalıdır.

Araşdırmamızın məhdudiyyətləri, yalnız yüksək riskli motor və ya danışma TİA xəstələrini daxil etməyimizdir, bu da klassik tərifli TİA xəstələrində simptomatik hadisələrin ümumi nisbətinin bu araşdırmada tapdığımız 1% riskdən daha aşağı ola biləcəyini göstərir. Etiraf edirik ki, bu xəstələrin qiymətləndirilməsində MRT -nin istifadəsi ümumi vuruş baxımına çatmamışdır. 32 Bununla birlikdə, vuruş sınaqlarının dizaynı üçün MRİ, hadisələrin maksimum sürətini tutmaq və bu araşdırmada görülən fərqli klinik və görüntü nəticələrinə dərman təsirini daha yaxşı anlamaq üçün ideal vasitədir. Fəlakət ədəbiyyatında 33,34 mənfi sınaqların ətraf mühitdəki son təbliğatı ilə MR -nin bir surroqat nəticə ölçüsü olaraq daha çox araşdırılması ciddi şəkildə düşünülməlidir. Başqa bir potensial məhdudiyyət, bizim tərəfimizdən, ehtimaldır.diffuziya ağırlıqlı MR görüntüləmə, vuruşun təkrarlanmasını təyin etmək üçün qızıl standartı təmsil edir. İlkin lezyonun irəliləməsi ən ümumi tapıntı olduğundan, tapıntılarımızın zamanla vuruş lezyonunun gözlənilən təkamülünü əks etdirməsi mümkündür. Bununla birlikdə, bir çox hallarda bu, klinik pisləşmə ilə əlaqələndirilir və bunun vacib bir surroqat marker ola biləcəyini göstərir. Müalicə edən həkimə hər bir xəstə üçün uyğun olduğunu düşündükləri ikinci dərəcəli profilaktik tədbirlərdən istifadə etməyə icazə verdik. Bu məlumatları ələ keçirmədik və bu potensial olaraq klinik nəticələrə təsir edə bilər.bir çox hallarda bu, klinik pozğunluqla əlaqələndirilir və bunun vacib bir surroqat işarəsi ola biləcəyini göstərir. Müalicə edən həkimə hər bir xəstə üçün uyğun olduğunu düşündükləri ikinci dərəcəli profilaktik tədbirlərdən istifadə etməyə icazə verdik. Bu məlumatları ələ keçirmədik və bu potensial olaraq klinik nəticələrə təsir edə bilər.bir çox hallarda bu, klinik pozğunluqla əlaqələndirilir və bunun vacib bir surroqat işarəsi ola biləcəyini göstərir. Müalicə edən həkimə hər bir xəstə üçün uyğun olduğunu düşündükləri ikinci dərəcəli profilaktik tədbirlərdən istifadə etməyə icazə verdik. Bu məlumatları ələ keçirmədik və bu potensial olaraq klinik nəticələrə təsir edə bilər.

İlkin simptomlarından keçən xəstələrin yüksək nisbəti əvvəllər tanınmamışdır. TİA və kiçik vuruşdan sonra beyində yeni bir yerdə gerçək təkrarlanan hadisələr nadir hallarda olur.

VISION təhsil qrupunun üzvlərini qeydiyyat və məlumatların toplanmasında göstərdikləri kömək üçün təşəkkür edirik.

Maliyyələşmə mənbələri

Bu araşdırma Kanada Sağlamlıq Araşdırmaları İnstitutunun (MOP-118096) və Alberta, NWT və Nunavutun Ürək və İnmə Vəqfinin qrant dəstəyi ilə dəstəkləndi. Dənizçi Ailəsi MR Araşdırma Mərkəzindəki 3.0 T MR Skaner, Kanada İnnovasiya Vəqfi tərəfindən qismən maliyyələşdirilmişdir. Kəskin vuruş görüntüləmə Alberta Sağlamlıq Araşdırmaları Vəqfi tərəfindən də dəstəkləndi. Demchuk, Hill, Kosior və Coutts, Tibbi Araşdırmalar Alberta İrsi Vəqfindən maaş dəstəyi aldı. Demchuk və Hill, Kanada Sağlamlıq Araşdırma İnstitutundan maaş dəstəyi aldı. Hill və Coutts, Kanadanın Ürək və İnme Fondundan maaş dəstəyi aldı. Kosior, Kanada Təbiət Elmləri və Mühəndislik Tədqiqatları Şurası və İnformatika Araşdırma Mükəmməlliyinin əmək haqqı dəstəyi aldı.