Bəy gəl

Göndərildi: 08.09.2021
Məqalənin müəllifi Adəm Quliyev

Avtomatik yüklənmiş silah

Burst Uzunluğu: 1 tur

Magazin Ölçüsü: 3 tur

Dövr Vaxtı: 3 s

Jurnal Yenidən Yükləmə

Nominal: 11 s

50% Ekipaj: 14 s

75% Ekipaj: 12.32 s

100% Ekipaj: 11 s

Ventlərlə: 10.75 s

Vent və BiA ilə:  10.55 s

Ətraflı məlumat üçün bura daxil olun.

Avtomatik yüklənmiş silah

Burst Uzunluğu: 1 tur

Magazin Ölçüsü: 3 tur

Dövr Vaxtı: 3 s

Jurnal Yenidən Yükləmə

Nominal: 11 s

50% Ekipaj: 14 s

75% Ekipaj: 12.32 s

100% Ekipaj: 11 s

Ventlərlə: 10.75 s

Vent və BiA ilə:  10.55 s

Ətraflı məlumat üçün bura daxil olun.

Avtomatik yüklənmiş silah

Shell Type 1 (390 Zərər) istifadə edərək:

Nominal Dəqiqədə Nəzəri Zərər: İfadə xətası: Gözlənilməz

50% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

75% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

100% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents ilə: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents və BiA ilə:  İfadə xətası: Gözlənilməz

Dəqiqə Başına Dəyərli Zərər

Yüklənir-mag DPM: İfadə xətası: Gözlənilməz

50% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

75% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

100% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents ilə: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents və BiA ilə:  İfadə xətası: Gözlənilməz

Ətraflı məlumat üçün bura daxil olun.

Avtomatik yüklənmiş silah

Shell Type 2 (390 Zərər) istifadə edərək:

Nominal Dəqiqədə Nəzəri Zərər: İfadə xətası: Gözlənilməz

50% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

75% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

100% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents ilə: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents və BiA ilə:  İfadə xətası: Gözlənilməz

Dəqiqə Başına Dəyərli Zərər

Yüklənir-mag DPM: İfadə xətası: Gözlənilməz

50% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

75% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

100% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents ilə: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents və BiA ilə:  İfadə xətası: Gözlənilməz

Ətraflı məlumat üçün bura daxil olun.

Avtomatik yüklənmiş silah

Shell Type 3 (530 Zərər) istifadə edərək:

Nominal Dəqiqədə Nəzəri Zərər: İfadə xətası: Gözlənilməz

50% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

75% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

100% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents ilə: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents və BiA ilə:  İfadə xətası: Gözlənilməz

Dəqiqə Başına Dəyərli Zərər

Yüklənir-mag DPM: İfadə xətası: Gözlənilməz

50% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

75% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

100% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents ilə: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents və BiA ilə:  İfadə xətası: Gözlənilməz

Ətraflı məlumat üçün bura daxil olun.

Avtomatik yüklənmiş silah

Shell Type 1 (390 Zərər) istifadə edərək:

Nominal Dəqiqədə Nəzəri Zərər: İfadə xətası: Gözlənilməz

50% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

75% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

100% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents ilə: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents və BiA ilə:  İfadə xətası: Gözlənilməz

Dəqiqə Başına Dəyərli Zərər

Yüklənir-mag DPM: İfadə xətası: Gözlənilməz

50% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

75% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

100% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents ilə: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents və BiA ilə:  İfadə xətası: Gözlənilməz

Ətraflı məlumat üçün bura daxil olun.

Avtomatik yüklənmiş silah

Shell Type 2 (390 Zərər) istifadə edərək:

Nominal Dəqiqədə Nəzəri Zərər: İfadə xətası: Gözlənilməz

50% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

75% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

100% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents ilə: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents və BiA ilə:  İfadə xətası: Gözlənilməz

Dəqiqə Başına Dəyərli Zərər

Yüklənir-mag DPM: İfadə xətası: Gözlənilməz

50% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

75% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

100% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents ilə: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents və BiA ilə:  İfadə xətası: Gözlənilməz

Ətraflı məlumat üçün bura daxil olun.

Avtomatik yüklənmiş silah

Shell Type 3 (530 Zərər) istifadə edərək:

Nominal Dəqiqədə Nəzəri Zərər: İfadə xətası: Gözlənilməz

50% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

75% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

100% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents ilə: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents və BiA ilə:  İfadə xətası: Gözlənilməz

Dəqiqə Başına Dəyərli Zərər

Yüklənir-mag DPM: İfadə xətası: Gözlənilməz

50% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

75% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

100% Ekipaj: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents ilə: İfadə xətası: Gözlənilməz

Vents və BiA ilə:  İfadə xətası: Gözlənilməz

Ətraflı məlumat üçün bura daxil olun.

Daha ətraflı məlumat üçün Crew -ə baxın

Daha ətraflı məlumat üçün Crew -ə baxın

Ətraflı məlumat üçün Ekipaj və ya Avadanlıq bölməsinə baxın

Ətraflı məlumat üçün Ekipaj və ya Avadanlıq bölməsinə baxın

50% Mürettebatla: 275 m

75% Mürettebatla: 312,5 m

100% Mürəkkəblə: 350 m Rekon

və Vəziyyət Bilinci ilə:  367,7 m

Kaplı Optiklə: 385 m Binokulyar

Teleskopla: 437,5 m

Maksimum mümkün: 501,1 m

Ətraflı məlumat üçün Bacarıqlar və ya Avadanlıqlara baxın

50% Mürettebatla: 275 m

75% Mürettebatla: 312,5 m

100% Mürəkkəblə: 350 m Rekon

və Vəziyyət Bilinci ilə:  367,7 m

Kaplı Optiklə: 385 m Binokulyar

Teleskopla: 437,5 m

Maksimum mümkün: 501,1 m

Ətraflı məlumat üçün Bacarıqlar və ya Avadanlıqlara baxın

50% Mürəkkəblə: 565,7 m

75% Mürəkkəblə: 642,9 m

100% Mürəkkəblə: 720 m

100% Siqnal Gücləndirmə ilə : 864 m

100% Röley ilə təsirlənəndə:  792 m

Maksimum mümkün: 1036 m

Ətraflı məlumat üçün Bacarıqlar və ya Avadanlıqlara baxın

50% Mürəkkəblə: 565,7 m

75% Mürəkkəblə: 642,9 m

100% Mürəkkəblə: 720 m

100% Siqnal Gücləndirmə ilə : 864 m

100% Röley ilə təsirlənəndə:  792 m

Maksimum mümkün: 1036 m

Ətraflı məlumat üçün Bacarıqlar və ya Avadanlıqlara baxın

IS-3ASovet dərəcəli 8 mükafat ağır tank var.

1956–1957-ci illərdə Hərbi Zirehli Qüvvələr Akademiyası IS-3 və T-10 ağır tanklarına yeni yükləmə sistemi üçün spekulyativ dizayn hazırladı. IS-3 variantında, avtomatik yükləmə sistemi olan iki sıra cərgə rafı var idi. Ekipaj üç nəfərə endirildi: komandir, topçu və sürücü. Qüllə yükləmə mexanizminə uyğun olaraq yenidən dizayn edilmişdir. Avtomobil yalnız planlarda mövcud idi.

Modullar / Mövcud Avadanlıqlar və Sarf materialları

Modullar

Qüllələr

Mühərriklər

Süspansiyonlar

Radiolar

Uyğun Avadanlıqlar

Uyğun istehlak materialları

Oyunçu rəyi

Lehte ve eksiklikleri

  • 3 dövrəli avtomatik yükləyici, ilk qabıq ən sürətli yenidən yüklənir
  • Standart sursat kimi yüksək sürətli APCR (mükafat olaraq HEAT)
  • Çox güclü qüllə zirehi
  • Normal IS -3 ilə eyni gövdə - aşağı profilli, pike burnu, aralıq yan zireh
  • Təmiri çox ucuzdur
  • Çox nazik (lakin vurmaq çətin) qüllə damı
  • Aşağı mühərrik gücü, IS-3 ilə müqayisədə aşağı hərəkətlilik
  • Zəif silah idarəetmə və dəqiqlik
  • Üç nəfərlik bir heyəti var, Sovet ağır ekipaj məşqçisi kimi çox faydasızdır
  • Zəif görüntü diapazonu

Performans

Bu tank adi IS-3 kimi bir qədər çalına bilər, lakin bir çox çatışmazlıqlar hesabına, lakin davamlı partlayış qabiliyyəti əlavə edilərsə, daha az təsirli ola bilər:

IS-3A, IS-3-dəki mühərrikdən daha zəif olan 520 at gücündə bir mühərrikə malikdir. Bu, xüsusilə dırmaşmağa çalışarkən IS-3A-nın hərəkətliliyini ciddi şəkildə məhdudlaşdırır. 40 km/saatlıq marjinal yüksək sürəti aşağıya enməyincə əldə etmək çətindir. Nəticədə, IS-3A-nı düz bir ərazidə və mümkünsə şəhər küçələrində saxlamaq faydalıdır.

Adi IS-3 ilə müqayisədə, silah güclü avtoreloader qarşılığında çox dəqiqlik itirir və IS-3 imzalı anların əldə edilməsini qeyri-mümkün edən uçurumsuz yumşaq statistika ilə üzləşir. 8-ci pillənin ən pis dəqiqliyinə sahib olmaq, 28 mərminin əlverişsiz dərəcədə aşağı döyüş sursatı ilə birlikdə, IS-3A-nın yüksək partlayış zərərini ən təsirli şəkildə istifadə edə biləcəyi yerlərdə, 100 metrlə məhdudlaşmaq tövsiyə olunur. Üç ardıcıl olaraq 390 zədələnmiş üç vuruşu ardıcıl olaraq endirməklə, 7-ci pillədəki və aşağıda olan bir çox nəqliyyat vasitəsi, hətta düzgün döyüş şansı olmadan da məhv ediləcək. Eyni səviyyəli və ya bəzən daha yüksək səviyyəli ağırlıqlara qarşı, bu 3 dairəvi kliplər, rəqib yenidən yüklənmədən əvvəl HP çubuğunun yarısından çoxunu çıxara bilər. Əlavə olaraq,onun avtomatik yükləyicisi o qədər bənzərsiz bir şəkildə balanslaşdırılmışdır ki, daha sürətli doldurulurtək atəş zamanı DPM-dən tam istifadə edə bilən İtalyan vasitələri ilə müqayisədə klip içi silah sayı daha aşağıdır. Bu xüsusiyyət, IS-3A-nın inanılmaz bir DPM səmərəliliyinə malik olduğunu təmin edir, bəlkə də bütün ağırlıqlar arasında ən yaxşısıdır: dava-dalaşla, adi IS-3 ilə eyni dərəcədə məşğul ola bilər.

11s baza yenidən yükləmə müddəti; lakin boş qaldıqda, IS-3A klipini sonrakı partlayışlar üçün yığır, IS-3-də isə bütün vaxt boşa gedir.

Digər Tier 8 rus ağırlıqlarından fərqli olaraq, IS-3A, APCR-dən çox, üstün sursatı üçün HEAT sursatı alır. Bu, silahın zəif dəqiqliyi ilə birlikdə problem yarada biləcək maneələrə və ya aralıq zirehlərə dəyməmək üçün daha diqqətli hədəf seçimi tələb edir. Bu, həm də standart və premium turlar arasında (1400 -ə qarşı 820 m/s) mərmi sürətində böyük bir fərqin olması deməkdir ki, bu da hərəkət edən hədəfləri vurmağı çətinləşdirir. Bununla birlikdə, tankın mübahisə xarakteri və son turu klipdə yenidən yükləmək qabiliyyəti (buna görə də döyüş növləri arasında keçid) səbəbiylə, bəzilərini döyüşə gətirməyi düşünmək tövsiyə olunur. Yenə də kiçik sursat qabiliyyətinə fikir verin; müxtəlif qabıq növlərinə çox incə yaymayın,HE mərmi yüngül silahlı kəşfiyyatçı/snayper maşınlarına qarşı və ya sərt dərili behemotları cızmaq üçün də faydalı ola bilər.

IS-3A yaxşı bir zirehə malikdir, gövdəsi IS-3 ilə eynidir. Bununla birlikdə, qüllə yanlarda və arxada daha incədir və daha düzdür, yəni IS-3-ün qülləsinin yanından çıxan atışların IS-3A-ya nüfuz etmə ehtimalı daha yüksəkdir. Yeri gəlmişkən, həm topçu, həm də komandir "yükləyicilər" hesab olunur və bir oyunçu IS-3A-nı müntəzəm və rəqabətli şəkildə istifadə etmək niyyətindədirsə, onlardan birində təhlükəsiz saxlama hazırlığı keçirməyə dəyər ola bilər.

Ümumiyyətlə, IS-3A, hərəkət qabiliyyətini, yan mühafizəsini və təkmilləşdirilmiş döyüş sursatı olan bir avtomatik yükləyicini idarə edən bir D-25T silahlı IS-3-dir. Bütün bunlar, 10-cu pillədəki avtomobilləri müntəzəm olaraq görmə ehtimalı ilə birlikdə, IS-3A-nı bir çox sarsıdıcı zəifliklərini daha bacarıqlı şəkildə kompensasiya edə biləcək daha bacarıqlı oyunçular üçün daha yaxşı uyğunlaşdırır.