Kəskin lenfoblastik lösemi yaşayan yetkinlərdə oturaq davranışların klinik təsiri: St. Jude Lifetime Cohort tədqiqatından bir hesabat

Göndərildi: 08.09.2021
Məqalənin müəllifi Adəm Quliyev

Müxbir müəllif:Carrie R. Howell, PhD, Epidemiologiya və Xərçənglə Mübarizə Bölümü, MS 735, St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, 262 Danny Thomas Pl, Memphis, TN 38105; carrie.howell@stjude.org Bu müəllifdən daha çox məqalə axtarın

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Onkologiya Bölümü, Memphis, Tennessee

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Onkologiya Bölümü, Memphis, Tennessee

Sent -Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Radiologiya Elmləri Bölümü, Memphis, Tennessee

Tennessi Universiteti Sağlamlıq Elm Mərkəzi, Radiologiya Bölümü, Memphis, Tennessee

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Onkologiya Bölümü, Memphis, Tennessee

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Onkologiya Bölümü, Memphis, Tennessee

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

Müxbir müəllif:Carrie R. Howell, PhD, Epidemiologiya və Xərçənglə Mübarizə Bölümü, MS 735, St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, 262 Danny Thomas Pl, Memphis, TN 38105; carrie.howell@stjude.org Bu müəllifdən daha çox məqalə axtarın

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Onkologiya Bölümü, Memphis, Tennessee

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Onkologiya Bölümü, Memphis, Tennessee

Sent -Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Radiologiya Elmləri Bölümü, Memphis, Tennessee

Tennessi Universiteti Sağlamlıq Elm Mərkəzi, Radiologiya Bölümü, Memphis, Tennessee

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Onkologiya Bölümü, Memphis, Tennessee

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

St Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Onkologiya Bölümü, Memphis, Tennessee

St. Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanası, Memphis, Tennessi, Epidemiologiya və Xərçəngə Nəzarət Bölümü

Mücərrəd

FON

Oturaq davranışlar ümumi əhalinin sağlamlığının pis olması ilə əlaqədardır, lakin onların uşaqlıqdakı kəskin lenfoblastik lösemidən (ALL) sağ qalanlara klinik təsiri bu günə qədər xarakterizə olunmamışdır. Bu araşdırmada, ALL -dən sağ çıxanlarda oturaq davranışların yayılmasını təsvir etdik və oturaq vaxt və bədən quruluşu ilə ürək -damar xəstəliyi (KVH) risk faktorları arasındakı əlaqələri araşdırdıq.

METODLAR

İştirakçıların özləri tərəfindən bildirilən ekran vaxtı (məsələn, televizor, kompüter) və akselerometrlə ölçülən aktivlik, fəaliyyət müddətini (oturaq, yüngül aktivlik və orta və ya güclü fiziki fəaliyyət) təyin etmək üçün istifadə edilmişdir. Hər bir fəaliyyətə sərf olunan vaxt faizi, ALL -dən sağ qalan 331 və 330 nəzarət arasında müqayisə edildi. Vaxtında oturaq və bədən quruluşu arasındakı əlaqələr sağ qalanlarda xətti reqressiya modelləri ilə qiymətləndirildi. Cox mütənasib təhlükə modelləri, başlanğıcda oturaq vaxtla KVH risk faktorunun təqib zamanı başlaması arasındakı əlaqəni araşdırmaq üçün istifadə edilmişdir.

NƏTİCƏLƏR

Sağ qalanlar vaxtlarının təxminən 65% -ni oturaq, 32% -ni yüngül fəaliyyətlə, 2% -i isə orta və ya güclü fiziki fəaliyyətlə 67% ( P= .04), 30% ( PPP= .01) azalıb. Gündəlik ≥60% oturaq vəziyyətdə qalanların yüksək ümumi xolesterol (təhlükə nisbəti, 2.52; 95% etibarlılıq aralığı, 1.12-5.64) və hər hansı bir KVH risk faktoru (təhlükə nisbəti, 1.96; 95% güvən) riskinin artdığı aşkar edilmişdir. interval, 1.16-3.30).

NƏTİCƏLƏR

Oturaq davranış aşağı arıq kütlə və KVH risk faktorunun inkişafı ilə əlaqədardır və uşaqlıq BÜTÜNÜN sağ qalanlarında məhdudlaşdırılmalıdır. Xərçəng2018; 124: 1036-43.© 2017 Amerika Xərçəng Cəmiyyəti.

GİRİŞ

ABŞ-da uşaqlıq kəskin lenfoblastik lösemi (ALL) üçün 5 illik sağ qalma nisbətlərinin 90% -ə yaxın olduğu bildirilərkən, sağ qalanların uzun müddətli təqibi vacibdir. ALL uşaqlıqdan sağ çıxanlar, xəstəlik və erkən ölümə səbəb olan piylənmə, 2 şəkərli diabet, 3 və sarkopeniya kimi gec başlayan xroniki sağlamlıq şərtləri riski altındadır. Xroniki xəstəliklərin başlanmasını sürətləndirən amilləri anlamaq, sağ qalanların yaşı artdıqca mənfi nəticələrin yaxşılaşmasına kömək edə biləcək məlumatlar verə bilər.

Oturaq və ya uzanmış vəziyyətdə enerji istehlakı ≤1.5 metabolik ekvivalent (METS) olaraq təyin olunan oturaq davranış, müasir cəmiyyətdə hər yerdə var, böyüklər gündə 6-8 saat vaxt keçirirlər. 6 Bu, narahatlıq doğurur, çünki tədqiqatlar oturaq və ekran vaxtı davranışı ilə bütün səbəbli və ürək-damar xəstəlikləri (KVH) ilə əlaqəli ölüm, 7 obezite, 7 sarkopeniya, 8 və xərçəng kimi sağlamlıq nəticələri arasında əlaqələr nümayiş etdirdi. 7 Yetkin xərçəngdən sağ qalanlar arasında oturaq davranış 9 kilo və bel çevrəsi 10 və KVH riski ilə əlaqədardır. 11

Əvvəlki tədqiqatlar göstərir ki, uşaqlıq xərçəngindən sağ çıxanların 12 -si oturaqdır və sağ qalanlarda oturaq davranışın anormal sümük mineral sıxlığı 13 və erkən KVH korrelyasiya riski ilə əlaqəli olduğu göstərilmişdir. 14 Bununla birlikdə, əvvəlki tədqiqatlar öz-özünə bildirilən oturaq davranış ölçülərindən istifadə edirdi və ya kiçik nümunə ölçülərinə malik idi. Oturaq davranışların sağlamlığa zərərli təsirini sənədləşdirən yeni ortaya çıxan tədqiqatlar fonunda, uşaqlıq xərçəngindən sağ qalanlar arasında oturaq davranışları daha yaxşı xarakterizə etmək və bu davranışın sağ qalma şəraitində gələcək sağlamlığa necə təsir etdiyini anlamaq lazımdır.

Buna görə də, hazırkı tədqiqatın məqsədləri aşağıdakılardır: 1) ALL uşaqlıqdan sağ qalanların oturaq və fiziki fəaliyyət davranışlarını təsvir etmək və onları bir cəmiyyət müqayisə qrupu ilə müqayisə etmək; 2) oturaq və ekran vaxtı davranışı ilə bədən quruluşu nəticələri arasındakı əlaqəni araşdırın; və 3) oturaq davranışların artması ilə sağ qalanlarda KVH risk faktorlarının yeni başlaması (və ya şiddətinin artması) arasındakı əlaqəni araşdırın.

MATERİALLAR VƏ METODLAR

İştirakçılar

İştirakçılar, uşaq xərçəngindən sağ qalan yetkinlər arasında sağlamlıq nəticələrini təyin etmək üçün hazırlanmış bir araşdırma olan St Jude Lifetime Cohort (SJLIFE) üzvləridir. 15 Bu köməkçi tədqiqata uyğun olmaq üçün, 16 sağ qalanın hamısı Müqəddəs Jude Uşaq Araşdırma Xəstəxanasında (SJCRH) müalicə olunmalı, diaqnoz qoyulduqdan sonra ən az 10 il sağ qalmalı, SJLIFE zamanı ≥18 yaşında olmalı idi. Qeydiyyat və hazırda xərçəng müalicəsi almır. 1980 və 2003 arasında diaqnoz qoyulan və SJCRH -də müalicə olunan ALL -dən sağ qalanlar (899 sağ qalan) cinsiyyət, diaqnozdan keçən müddət və kəllə radiasiyasına məruz qalma dərəcəsinə görə təsnif edildi və təmsilçi bir nümunə əldə etmək üçün təbəqələr daxilində təsadüfi olaraq işə götürüldü. Tədqiqat hesabına çatanda (365 sağ qalan), ALL -dən 416 sağ qalana müraciət edildi, onlardan 51 -i imtina etdi (88% iştirak nisbəti).3 gündən az müddətdə akselerometrini taxan əlavə 35 sağ qalan, analiz üçün 330 sağ qalan buraxıldı.

Bir icma müqayisə qrupu (nəzarət), birinci dərəcəli olmayan ailə üzvlərindən, uzaq qohumlardan və indiki SJCRH xəstələrinin dostlarından təsadüfi bir nümunədən götürülmüş və cinsi, yaş aralığı və irqi əsasında sağ qalanlarla uyğunlaşdırılmışdır. 451 potensial nəzarətdən 86 -sı imtina etdi, 365 -i iştiraka razılıq verdi (81%) və 34 -ü

Oturaq və Fiziki Fəaliyyət Davranışları

Oturaq və fiziki fəaliyyət davranışları başlanğıcda fiziki fəaliyyət monitorlarından istifadə edilməklə qiymətləndirilmişdir (ilk SJLIFE tədqiqat səfəri; bu analiz üçün ziyarətlər iyul 2009 və dekabr 2012 arasında baş vermişdir). İştirakçılara 60 saniyəlik dövrləri toplamaq üçün proqramlaşdırılmış üç eksenli akselerometr (wGT3X-BT; ActiGraph, Pensacola, Florida) təyin edildi və onu 7 gün ərzində geymək təlimatı verildi. Oturaq davranış

Ekran vaxtı

Yalnız başlanğıcda, iştirakçılardan son 30 gün ərzində işdən kənarda oturub televizora baxmağa və ya kompüterdən istifadə etməyə sərf etdiyi günlərin sayını göstərmələri istəndi. Cavablar 3 kateqoriyaya bölündü: ≤ 2 saat, 3-4 saat və ≥5 saat.

Bədən tərkibi

Hündürlük bir stadiometr (SECA, Hannover, Merilend) istifadə edərək ölçüldü və santimetr (sm) ilə qeyd edildi. Ağırlıq elektron tərəzi (Scale-Tronix, White Plains, New York) ilə ölçülmüş və kiloqramlarla (kq) qeyd edilmişdir. Bel çevrəsi, ön üst iliak onurğası ilə aşağı qabırğa kənarının ortasında ölçülən və ən yaxın 0,1 sm ölçüdə qeyd olunan Gulick lent ölçüsü ilə əldə edilmişdir. Bədən kütləsi indeksi (BKİ), çəkinin kq ilə hündürlüyün metr kvadratına bölünməsi ilə hesablanır. Bel-hündürlük nisbəti (WHtR), bel çevrəsinin sm-ə boyunun sm-ə bölünməsi ilə hesablanır. Əzələ itkisini xarakterizə etmək üçün yüzdə arıq kütlə istifadə edildi, çünki əvvəlki məlumatlar oturaq vaxtla zəiflik arasında əlaqəni göstərdi, onlardan 17 -si aşağı arıq kütlədir.Arıq kütlənin faizi ikiqat rentgen absorbsiyometriyasından (QDR4500, proqram versiyası 13.3: 3; Hologic, Bedford, Massachusetts) istifadə etməklə qiymətləndirilmiş və yağsız kütləni kq-da ümumi kütləyə bölməklə əldə edilmişdir.

Kardiyovasküler Risk Faktorları

Ürək -damar risk faktorları, klinik və laborator müayinələrdən əldə edilən hipertansiyon, yüksək xolesterol, hipertrigliseridemiya, obezite və anormal qlükoza metabolizmasıdır və Milli Xərçəng İnstitutunun mənfi hadisələr üçün ümumi terminoloji meyarlarının dəyişdirilmiş versiyasına (versiya 4.03), 18 daha ağır şərtləri göstərən daha yüksək qiymətlərlə. Kardiyovasküler risk faktorları, ilkin mərhələdə sağ qalanlar üçün və başlanğıcdan sonra geri dönənlər üçün edilən ziyarətlərdə qiymətləndirildi (30 iyun 2016-cı il tarixində 201 sağ qalan). İştirakçılar, hipertansiyon üçün ≥ 2 -ci dərəcə olaraq təsnif edildikdə (sistolik istirahət qan təzyiqi ≥140 mm Hg və ya diastolik istirahət qan təzyiqi ≥90 mm Hg və ya tibbi müdaxilə başlandı); ≥ piylənmə üçün 3 -cü dərəcə (BMI ≥ 30 kq/m2);və yüksək ümumi xolesterin üçün ≥1 dərəcə və ya şəkərli diabet diaqnozu).

Demoqrafiya və Sağlamlıq Davranışları

İştirakçılar demoqrafik məlumatları və sağlamlıq davranışlarını toplayan anketləri doldurdular. Təhsil səviyyəsi heç bir kollec dərəcəsi ilə müqayisədə kollec diplomuna malik olmaq üçün ikiqat şəkildə fərqləndirildi. Ömrü boyu ≥ 100 siqaret çəkən iştirakçılar heç vaxt siqaret çəkənlər kimi təsnif edildi. Kişilər üçün riskli içməli gündə>4 içki və ya həftədə>14 içki, qadınlar üçün isə>3 içki və ya həftədə>7 içki olaraq təyin olunur. 19

Statistik təhlil

Təsvirli statistika demoqrafik və bədən quruluşu ölçüləri üçün hesablanmış və 2 nümunəli Student ttestləri və ki-kvadrat testlərindən istifadə edərək qruplar arasında müqayisə edilmişdir . Ümumiləşdirilmiş xətti modellər, P-də əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olduğu aşkar edilən demoqrafik dəyişənlərə uyğunlaşaraq, oturaq və fiziki aktivlik müddətində sağ qalanlarla nəzarət arasındakı orta fərqləri araşdırmaq üçün istifadə edilmişdir.

NƏTİCƏLƏR

Hər iki qrupun orta yaşı təxminən 29 il idi (28.9 yaş [standart sapma (SD), 6.05 yaş] sağ qalanlarda və 29.2 il [SD, 7.57 il] nəzarətdə); təxminən 87% -i ağ idi (Cədvəl 1). Sağ qalanlar arasında nəzarətçilərlə müqayisədə daha az kollec məzunu (34.2% 43.8% ə qarşı; P= .01), daha çox işsiz fərd (22.4% 16.6% qarşı; P= .10) və daha az riskli içənlər (41.5% 50.2% qarşı); P= .02). Sağ qalanlar və nəzarət edənlər ev təsərrüfatlarının gəliri ( P= .26) və ya coğrafi bölgə ( P= .17) baxımından fərqlənmədi . Sağ arasında təxminən 71% nəzarət 77% (qarşı onların gün oturaq bir ≥ 60% sərf P= .06). Sağ qalanlar, nəzarətlə müqayisədə daha az əlverişli WHtR, bel çevrəsi və orta arıq kütləyə sahib idi ( hamısı üçün P

Oturaq, Fiziki Aktivlik və Ekran Zamanı Davranışları: Nəzarətə Qarşı Sağ qalanlar

Gündəlik oturaq vaxt keçirməyin ortalama faizi sağ qalanlar arasında 65% idi, nəzarətlər arasında isə 67% ( P= .04) (Cədvəl 2). Sağ qalanlar nəzarətlə müqayisədə daha çox yüngül fəaliyyətlə məşğul olurlar (31.8% -ə qarşı 29.8%; PPP= .07) (Cədvəl 1).

Survivorsa birmüalicə xüsusiyyətləri İnformasiya Cədvəl 1. dəstək göstərilir

N = 330 Müqayisə Qrupu N = 331 P
Demoqrafiya
Orta yaş (SD), y 28.85 (6.05) 29.18 (7.57) .53b bİki nümunəli Şagird ttesti.
Seks, yox. (%) .61c cKi -kvadrat testi.
Qadın 158 (47.88) 165 (49.85)
Kişi 172 (52.12) 166 (50.15)
Yarış, yox. (%) .71c cKi -kvadrat testi.
289 (87.58) 287 (86.71)
Qara 39 (11.82) 40 (12.08)
Digər 2 (0.61) 4 (1.21)
Etnik mənsubiyyət, yox. (%) .99c cKi -kvadrat testi.
İspan 14 (4.24) 14 (4.23)
İspan olmayan 316 (95.76) 317 (95.77)
Kollec məzunu, yox. (%) d dİki müqayisə qrupunun üzvü təhsil haqqında məlumat vermədi. 113 (34.24) 145 (43.81) .01c cKi -kvadrat testi.
Ev gəlirləri, yox. (%) e eElli doqquz sağ qalan və 44 müqayisə qrupunun üzvü gəlir haqqında məlumat verməmişdir.
126 (38.18) 130 (39.27) .26c cKi -kvadrat testi.
≥40,000 145 (43.94) 157 (47.43)
İşsiz, yox. (%) f fOn dörd sağ qalan və 10 müqayisə qrupunun üzvü iş statusu barədə məlumat verməmişdir. 74 (22.42) 55 (16.62) .10c cKi -kvadrat testi.
Coğrafi bölgə, yox. (%)
Şimal -şərq 59 (17.88) 44 (13.29) .17c cKi -kvadrat testi.
Cənub -şərq 236 (71.52) 261 (78.85)
Şimal qərb 10 (3.03) 9 (2.72)
Cənub -qərb 25 (7.58) 17 (5.14)
Sağlamlıq davranışları
Həmişə siqaret çəkən, yox. (%) g gBir müqayisə qrupunun üzvü siqaret çəkmə vəziyyəti barədə məlumat vermədi. 113 (34.24) 127 (38.37) .26c cKi -kvadrat testi.
Riskli içki hGündə >4 içki və ya kişilər üçün həftədə>14 içki və gündə>3 içki və ya qadınlar üçün həftədə 7 içki olaraq təyin olunur.

, yox. (%) i iÜç sağ qalan və 5 müqayisə qrupu üzvü içki içmə vəziyyəti haqqında məlumat verməmişdir.
137 (41.52) 166 (50.15) .02c cKi -kvadrat testi.
Bədən tərkibi
Orta BMI (SD) 28.64 (6.97) 27.63 (7.00) .07b bİki nümunəli Şagird ttesti.
Orta bel çevrəsi (SD), sm 89.67 (16.12) 86.11 (15.69) bİki nümunəli Şagird ttesti.
Orta WHtR (SD), % 0.53 (0.09) 0.50 (0.09) bİki nümunəli Şagird ttesti.
Arıq kütlənin orta faizi (SD) 68.52 (9.10) 70.97 (9.88) bİki nümunəli Şagird ttesti.
Akselerometrdən alınan dəyişənlər
Orta aşınma müddəti (SD), d 7.47 (1.05) 7,26 (1,06) .01b bİki nümunəli Şagird ttesti.
Oturaq ≥ 60%/gün, yox. (%) 235 (71.21%) 257 (77.64%) .06c cKi -kvadrat testi.
Öz-özünə hesabat ekran timej jdörd sağ 5 müqayisə qrup üzvləri ekran zaman məlumat verməyib.

, yox. (%)
≤2 saat 132 (40.00) 155 (46.83) .07c cKi -kvadrat testi.
3-4 saat 111 (33.64) 110 (33.23)
≥5 saat 83 (25.15) 61 (18.43)
 • Qısaltmalar: BMI, bədən kütləsi indeksi; SD, standart sapma; WHtR, bel-hündürlük nisbəti.
 • birmüalicə xüsusiyyətləri İnformasiya Cədvəl 1 dəstək göstərilir.
 • bİki nümunəli Şagird ttesti.
 • c Ki-kvadrat testi.
 • dİki müqayisə qrupunun üzvü təhsil haqqında məlumat vermədi.
 • e59 sağ qalan və 44 müqayisə qrupunun üzvü gəlir haqqında məlumat verməmişdir.
 • f14 sağ qalan və 10 müqayisə qrupunun üzvü iş statusu barədə məlumat verməmişdir.
 • gMüqayisə qrupunun bir üzvü siqaret çəkmə vəziyyəti barədə məlumat vermədi.
 • hGündə>4 içki və ya kişilər üçün həftədə>14 içki və gündə>3 içki və ya qadınlar üçün həftədə 7 içki olaraq təyin olunur.
 • iÜç sağ qalan və 5 müqayisə qrupu üzvü içki içmə vəziyyəti haqqında məlumat verməmişdir.
 • jDörd sağ qalan və 5 müqayisə qrupu üzvü ekran vaxtı barədə məlumat vermədi.
Sağ qalanlar Müqayisə Qrupu Vasitələr arasındakı fərq P
Orta (95% CI) Orta (95% CI) Orta (95% CI)
Oturaq fəaliyyət ( 449.10 (433.43 - 464.76) 473.35 (458.04 - 488.66) -24.26 (-45.99 -2.53) .03
Oturaq keçirmə vaxtının faizi/d 65.66 (64.60 - 66.72) 67.18 (66.15 - 68.22) -1.52 (-2.99 -0.05) .04
İşıq intensivliyi (≥100-1951 CPM), dəqiqə/gün 219.55 (210.63 - 228.46) 207.99 (199.27 - 216.70) 11.56 (-0.81 ilə 23.93) .07
Yüngül fəaliyyətə sərf olunan vaxt faizi/d 31.81 (30.81 - 32.81) 29.79 (28.81 - 30.77) 2.02 (0.63 - 3.41)
MVPA (≥1952 CPM), dəqiqə/gün 17.29 (15.55 - 19.04) 21.20 (19.49 - 22.90) -3.90 (-6.32 ilə -1.48)
MVPA/d -də sərf olunan vaxt faizi 2.53 (2.29 - 2.77) 3.03 (2.79 - 3.26) -0.50 (-0.83 ilə -0.17)
 • Qısaltmalar: 95% CI, 95% etibar intervalı; CPM, dəqiqələr sayılır; MVPA, orta və güclü fiziki fəaliyyət.
 • birMeans təhsil səviyyəsinə, riskli içməli statusu, və bədən kütlə indeksi üçün düzəlişlər edilib.

Yaşayanlar və Nəzarətçilər arasında Oturaq/Ekran Vaxtı və Bədən Tərkibi Arasında Birlik

Sağ qalanlarda gündə oturaq vaxt keçirən hər 10% artım üçün (Cədvəl 3) arıq kütlənin faizi 1,0% azalıb ( P= .01). Oturaq vəziyyətdə qalma müddətinin BMI, bel çevrəsi, WHtR və ya nəzarətdə bədən quruluşu ilə əlaqəli olduğu aşkar edilməmişdir (bax: Dəstəkləyici Məlumat Cədvəli 2). Gündəlik ≤ 5 saatlıq vaxt bildirən sağ qalanların gündə ≤2 saat məlumat verənlərlə müqayisədə daha yüksək WHtR ( P= .03) və daha az yağsız kütləyə ( P= .04) sahib olduqları təsbit edildi . Gündə ≥ 5 saat ekran vaxtını bildirən nəzarətçilərdə daha yüksək BMI ( P= .04), bel çevrəsi ( P= .03) və WHtR ( P= .04) və daha az faiz arıq kütlə ( P

BMI Bel dairəsi Bel-Boy Boyu Oranı Arıq Kütlənin faizi Oturaq Zaman Modeli β SE P β SE P β SE P β SE P
Yüzdə oturaq vaxt/gün, hər 10% artım 0.18 0.38 .64 0.26 0.84 .75 0.01 .85 -1.01 0.40 .01
Qadın vs kişi 0.42 0.74 .57 -6.63 1.64 0.01 0.01 .60 -10.58 0.78
Qiymətləndirmə zamanı yaş 0.23 0.07 0.74 0.15 -0.13 0.07 .06
Kollec dərəcəsi ilə dərəcə yoxdur -0.68 0.80 .40 −1.30 1.77 .47 -0.01 0.01 .24 0.84 0.85 .33
Kəllə radiasiyasına məruz qalma və heç biri 2.78 0.80 5.23 1.78 0.05 0.01 -4.76 0.85
Ekran Zamanı Modelb bEkran müddəti, son 30 gün ərzində işdən kənarda oturub televizora baxmağa və ya kompüterdən istifadə etməyə sərf olunan saatı göstərir. β SE P β SE P β SE P β SE P
3-4 saat ekran müddəti vs ≤2 saat -0.05 0.87 .95 -0.04 1.93 .98 0.01 0.01 .48 -0.24 0.92 .78
≥5 saat ekran vaxtı vs ≤2 saat 1.17 0.95 .22 3.12 2.10 .14 0.03 0.01 .03 -2.09 1.00 .04
Qadın vs kişi 0.35 0.75 .64 -6.85 1.65 0.01 .68 -10.33 0.79
Qiymətləndirmə zamanı yaş 0.22 0.07 0.72 0.15 -0.10 0.07 .15
Kollec dərəcəsi ilə dərəcə yoxdur -0.48 0.82 .56 -0.84 1.81 .64 -0.01 0.01 .45 0.32 0.86 .71
Kəllə radiasiyasına məruz qalma və heç biri 2.74 0.81 5.08 1.79 0.05 0.01 - 4.60 0.85
 • Qısaltmalar: β, hər bir müstəqil dəyişənin funksiyası olaraq bədən tərkibi nəticəsindəki fərq; BMI, bədən kütlə indeksi; SE, standart səhv.
 • aQiymətlər cinsiyyət, qiymətləndirmə yaşı, təhsil səviyyəsi və kəllə radiasiyasına məruz qalma üçün düzəldildi.
 • bEkran müddəti, son 30 gündə işdən kənarda oturub televizora baxmağa və ya kompüterdən istifadə etməyə sərf olunan saatı göstərir.

Ürək -Damar Risk Faktorlarının Oturaq Keçirmə və Başlaması Yüzdə Arasındakı Əlaqə

KVH qiymətləndirilməsi və ya senzura qədər orta təqib 5,2 il idi (SD, 1,5 il). Günün 60% -dən çoxunu oturaq vəziyyətdə keçirənlərin , təqib zamanı P= .02). oturaq günlərinin % -i (Cədvəl 4). Günün ≥ 60% -ni oturaq vəziyyətdə keçirənlərin , təqib zamanı hər hansı bir ürək-damar risk faktorunun yeni başlamasının 1.96 qat artmış riski (95% CI, 1.16-3.30; P= .01) var idi. Günlərinin 60% -i oturaqdır.

Hipertansiyon Yüksək Ümumi Xolesterol Hipertriqliseridemiya HR 95% CI P HR 95% CI P HR 95% CI P
Oturaqlıların faizi gündə 60% -dən azdır 1.0 1.0 1.0
Gündəlik oturaqların faizi ≥ 60% 2.81 0.81-9.82 .10 2.52 1.12-5.64 .02 1.60 0.71-3.61 .25
Qiymətləndirmə zamanı yaş 1.01 0.94-1.09 .73 0.99 0.94-1.05 .77 0.98 0.93-1.04 .56
Qadın vs kişi 0.66 0.26-1.67 .38 0.78 0.41-1.48 .44 0.73 0.35-1.56 .42
Başlanğıc vəziyyət mövcud və ya yoxdur 1.29 0.43-3.84 .65 1.17 0.62-2.24 .63 1.75 0.81-3.75 .15
MVPA, dəqiqə/gün 0.99 0.96-1.03 .75 1.03 1.00-1.05 .03 1.01 0.98-1.04 .63
Piylənmə Anormal Qlükoza Metabolizması İstənilən Kardiyovasküler Risk Faktoru HR 95% CI P HR 95% CI P HR 95% CI P
Oturaqlıların faizi gündə 60% -dən azdır 1.0 1.0 1.0
Gündəlik oturaqların faizi ≥ 60% 2.49 0.52-11.87 .25 1.22 0.12-12.14 .87 1.96 1.16-3.30 .01
Qiymətləndirmə zamanı yaş 0.92 0.82-1.02 .11 0.91 0.75-1.10 .33 0.99 0.95-1.03 .52
Qadın vs kişi 1.98 0.61-6.45 .26 2.94 0.28-31.31 .37 1.02 0.66-1.56 .94
Başlanğıc vəziyyət mövcud və ya yoxdur 0.97 0.29-3.28 .96 9.84 0.92-105.33 .06 1.59 0.95-2.66 .07
MVPA, dəqiqə/gün 1.00 0.95-1.05 .94 0.99 0.87-1.11 .80 1.01 0.99-1.03 .51
 • Qısaltmalar: 95% CI, 95% etibar intervalı; İK, təhlükə nisbəti; MVPA, orta və güclü fiziki fəaliyyət.
 • birsaat yaş düzəlişlər edilib, sex, gündə MVPA və baza model xüsusi vəziyyətinin iştirakı dəqiqə (məsələn, hipertoniya model ilkin hipertoniya iştirakı üçün düzəlişlər edilib).

MÜZAKİRƏ

Ümumilikdə, ALL uşaqlıqdan sağ qalanların təhsil əldə etmə, riskli içki qəbul etmə və BKİ -ni tənzimlədikdən sonra nəzarətdən daha az oturaq davranışla məşğul olduqlarını gördük. Bədən quruluşu tədbirlərinin əksəriyyətinin sağ qalanlarda oturaq vaxtla əlaqəli olduğu təsbit edilməsə də, işdən kənarda televizora baxmaq və ya kompüterdən istifadə etməklə gündə və saatda oturaq vaxt keçirmə faizi artdıqca arıq kütlə və WHtR nəticələrinin artdığını gördük. daha az əlverişli. Bundan əlavə, gününün ≥60% -ni oturaq keçirən sağ qalanların yeni və ya daha ciddi KVH risk faktorları inkişaf etdirmə riskinin artdığını gördük.

2 qrup arasında oturaq davranışların müqayisəsi, sağ qalanların daha çox oturaq olacağı fərziyyəsinə zidd idi. Sağ qalanların oturaq vəziyyətdə olma müddəti daha aşağı idi və sağ qalanlar nəzarətlə müqayisədə oturaq (≥60%) olaraq təsnif edildi. Bu fərq, idarəetmənin sağ qalanlardan daha çox kollec dərəcəsinə sahib olması və buna görə də heç bir əl əməyi tələb etməyən peşələrə sahib olması ola bilər. Sağ qalanlar, fiziki fəaliyyətlə bağlı təhsili də əhatə edən riskə əsaslanan təqibə malikdirlər. Sağ qalanlar ümumiyyətlə daha az oturaq olsalar da, sağ qalanlar və nəzarət edənlər arasında oturaq davranış nümunələri fərqli ola bilər, lakin bu, mövcud araşdırmada araşdırıla bilməz. Nəhayət, 2 qrup arasındakı fərq kiçik idi (təxminən 2%) və çox güman ki, klinik cəhətdən əhəmiyyətli deyil;sağ qalanlar həmyaşıdları kimi oturaqdırlar. Sağ qalanlar və nəzarətçilər, hər günki aktivliyi tutmaq üçün adekvat olaraq>7 gün ərzində akselerometr taxsalar da, 20 akselerometr duruş və ya uzun müddət oturaqlıq müddətini təyin etmək imkanı vermir. 21 Əlavə olaraq, fəaliyyəti ələ keçirmək üçün 60 saniyəlik dövrlərdən istifadə etdik. Digər proqramlaşdırılmış intervallar daha uyğun ola bilər. 22

Sağ qalanlar, ümumi əhali arasında bildiriləndən daha çox oturaq davranışla gündə daha çox vaxt keçirirdilər (sırasıyla 66% -ə qarşı 60%) 6, lakin beyin şişlərindən sağ çıxanlar da daxil olmaqla xroniki xəstəlikləri olan gənc uşaqlar/yeniyetmələr arasında Walker və başqaları tərəfindən bildiriləndən daha azdır ( 66% qarşı 77%). 23 Bu araşdırmanın nəticələrindən fərqli olaraq, Walker və başqaları sağ qalanlarla nəzarət edənlər arasında heç bir fərq görmədilər; lakin müqayisə nümunəsinin ölçüsü kiçik idi (29 iştirakçı), xəstəlik baxımından heterojen və daha gənc əhaliyə əsaslanır.

Artan ekran vaxtının və oturaq davranışın, daha az faizli arıq kütlə ilə əlaqəli olduğu, cəmiyyətdə yaşayan yaşlılarda oxşar bir əlaqə olduğu təsbit edildi. 8 Burada tapılan birlik təvazökar bir təsir göstərdi; yağsız kütlə yüzdə 10 nisbətində təxminən 1% azalıb. Müəlliflərin arıq kütlədə 1 kq artım başına ölümün 2,8% azaldığını bildirdiyi son 24 araşdırmadan bir metrik istifadə edərək, 56 kq arıq kütləsi olan bu araşdırmada sağ qalanlar 1.6% azalma yaşayacaqlar. arıq kütlədə 1% artım (0,56 kq) başına ölüm halında. Beləliklə, hazırkı araşdırmada sağ qalanlar gündə orta hesabla 449 dəqiqə oturaq oturduqları üçün, oturaqlıq müddətini 10% (45 dəqiqə/gün) azaltmaq arıq kütlədə 0,56 kq artım və potensial olaraq 1 -ə çevrilir.Ölümdə 6% azalma. Yetkinlik yaşına çatmamış uşaq xərçəngindən sağalanlarda aşağı arıq kütlənin daha əvvəl bildirildiyi üçün, oturaq davranışların əlavə təsirləri bu populyasiyada xüsusilə zərərli ola bilər. Artıq oturaq davranışları məhdudlaşdırmaq və müqavimət təhsili ilə məşğul olmaq üçün əzələ itkisi riski altında olanlara məsləhət vermək, onların əzələ kütləsini yaxşılaşdıra bilər. Gündə ≥ 5 saat ekran vaxtı ilə artan WHtR arasındakı əlaqələrin sağ qalanlarda və nəzarətdə oxşar olduğu və yetkin xərçəngdən sağ qalanların hamısı ilə eyni olmadığı müəyyən edildi. Gündə ≥ 5 saat televizora baxan kolorektal xərçəngdən sağ çıxanlarda diaqnozdan 2 və 3 il sonra BMI artmışdır, 9 isə oturaq vaxtın döş 25 və ya prostat xərçəngindən sağ qalanlarda bel çevrəsi və ya BMI ilə əlaqəli olmadığı aşkar edilməmişdir. 10Yetkinlik yaşına çatmamış uşaq xərçəngindən sağalanlarda aşağı arıq kütlənin daha əvvəl bildirildiyi üçün, oturaq davranışların əlavə təsirləri bu populyasiyada xüsusilə zərərli ola bilər. Artıq oturaq davranışları məhdudlaşdırmaq və müqavimət təhsili ilə məşğul olmaq üçün əzələ itkisi riski altında olanlara məsləhət vermək, onların əzələ kütləsini yaxşılaşdıra bilər. Gündə ≥ 5 saat ekran vaxtı ilə artan WHtR arasındakı əlaqələrin sağ qalanlarda və nəzarətdə oxşar olduğu və yetkin xərçəngdən sağ qalanların hamısı ilə eyni olmadığı müəyyən edildi. Gündə ≥ 5 saat televiziya seyr edən kolorektal xərçəngdən sağ çıxanların diaqnozundan 2 və 3 il sonra VKİ -də artım var, 9 isə oturaq vaxtın döş 25 və ya prostat xərçəngindən sağ qalanlarda bel çevrəsi və ya BMI ilə əlaqəli olmadığı aşkar edilməmişdir. 10Yetkinlik yaşına çatmamış uşaq xərçəngindən sağalanlarda aşağı arıq kütlənin daha əvvəl bildirildiyi üçün, oturaq davranışların əlavə təsirləri bu populyasiyada xüsusilə zərərli ola bilər. Artıq oturaq davranışları məhdudlaşdırmaq və müqavimət təhsili ilə məşğul olmaq üçün əzələ itkisi riski altında olanlara məsləhət vermək, onların əzələ kütləsini yaxşılaşdıra bilər. Gündə ≥ 5 saat ekran vaxtı ilə artan WHtR arasındakı əlaqələrin sağ qalanlarda və nəzarətdə oxşar olduğu və yetkin xərçəngdən sağ qalanların hamısı ilə eyni olmadığı müəyyən edildi. Gündə ≥ 5 saat televizora baxan kolorektal xərçəngdən sağ çıxanlarda diaqnozdan 2 və 3 il sonra BMI artmışdır, 9 isə oturaq vaxtın döş 25 və ya prostat xərçəngindən sağ qalanlarda bel çevrəsi və ya BMI ilə əlaqəli olmadığı aşkar edilməmişdir. 1010104 Oturaq davranışların əlavə təsirləri bu əhali üçün xüsusilə zərərli ola bilər. Artıq oturaq davranışları məhdudlaşdırmaq və müqavimət təhsili ilə məşğul olmaq üçün əzələ itkisi riski altında olanlara məsləhət vermək, onların əzələ kütləsini yaxşılaşdıra bilər. Gündə ≥ 5 saat ekran vaxtı ilə artan WHtR arasındakı əlaqələrin sağ qalanlarda və nəzarətdə oxşar olduğu və yetkin xərçəngdən sağ qalanların hamısı ilə eyni olmadığı müəyyən edildi. Gündə ≥ 5 saat televizora baxan kolorektal xərçəngdən sağ çıxanlarda diaqnozdan 2 və 3 il sonra BMI artmışdır, 9 isə oturaq vaxtın döş 25 və ya prostat xərçəngindən sağ qalanlarda bel çevrəsi və ya BMI ilə əlaqəli olmadığı aşkar edilməmişdir. 104 Oturaq davranışların əlavə təsirləri bu əhali üçün xüsusilə zərərli ola bilər. Artıq oturaq davranışları məhdudlaşdırmaq və müqavimət təhsili ilə məşğul olmaq üçün əzələ itkisi riski altında olanlara məsləhət vermək, onların əzələ kütləsini yaxşılaşdıra bilər. Gündə ≥ 5 saat ekran vaxtı ilə artan WHtR arasındakı əlaqələrin sağ qalanlarda və nəzarətdə oxşar olduğu və yetkin xərçəngdən sağ qalanların hamısı ilə eyni olmadığı müəyyən edildi. Gündə ≥ 5 saat televiziya seyr edən kolorektal xərçəngdən sağ çıxanların diaqnozundan 2 və 3 il sonra VKİ -də artım var, 9 isə oturaq vaxtın döş 25 və ya prostat xərçəngindən sağ qalanlarda bel çevrəsi və ya BMI ilə əlaqəli olmadığı aşkar edilməmişdir. 10Artıq oturaq davranışları məhdudlaşdırmaq və müqavimət təhsili ilə məşğul olmaq üçün əzələ itkisi riski altında olanlara məsləhət vermək, onların əzələ kütləsini yaxşılaşdıra bilər. Gündə ≥ 5 saat ekran vaxtı ilə artan WHtR arasındakı əlaqələrin sağ qalanlarda və nəzarətdə oxşar olduğu və yetkin xərçəngdən sağ qalanların hamısı ilə eyni olmadığı müəyyən edildi. Gündə ≥ 5 saat televizora baxan kolorektal xərçəngdən sağ çıxanlarda diaqnozdan 2 və 3 il sonra BMI artmışdır, 9 isə oturaq vaxtın döş 25 və ya prostat xərçəngindən sağ qalanlarda bel çevrəsi və ya BMI ilə əlaqəli olmadığı aşkar edilməmişdir. 10Artıq oturaq davranışları məhdudlaşdırmaq və müqavimət təhsili ilə məşğul olmaq üçün əzələ itkisi riski altında olanlara məsləhət vermək, onların əzələ kütləsini yaxşılaşdıra bilər. Gündə ≥ 5 saat ekran vaxtı ilə artan WHtR arasındakı əlaqələrin sağ qalanlarda və nəzarətdə oxşar olduğu və yetkin xərçəngdən sağ qalanların hamısı ilə eyni olmadığı müəyyən edildi. Gündə ≥ 5 saat televiziya seyr edən kolorektal xərçəngdən sağ çıxanların diaqnozundan 2 və 3 il sonra VKİ -də artım var, 9 isə oturaq vaxtın döş 25 və ya prostat xərçəngindən sağ qalanlarda bel çevrəsi və ya BMI ilə əlaqəli olmadığı aşkar edilməmişdir. 10və böyüklər xərçəngindən sağ çıxanların bəziləri ilə, lakin hamısı ilə uyğun gəlmirdi. Gündə ≥ 5 saat televizora baxan kolorektal xərçəngdən sağ çıxanlarda diaqnozdan 2 və 3 il sonra BMI artmışdır, 9 isə oturaq vaxtın döş 25 və ya prostat xərçəngindən sağ qalanlarda bel çevrəsi və ya BMI ilə əlaqəli olmadığı aşkar edilməmişdir. 10yetkin xərçəngdən sağ çıxanların bəziləri ilə razılaşdı, lakin hamısı deyil. Gündə ≥ 5 saat televizora baxan kolorektal xərçəngdən sağ çıxanlarda diaqnozdan 2 və 3 il sonra BMI artmışdır, 9 isə oturaq vaxtın döş 25 və ya prostat xərçəngindən sağ qalanlarda bel çevrəsi və ya BMI ilə əlaqəli olmadığı aşkar edilməmişdir. 10

Günün ≥60% -ni oturaq keçirən sağ qalanların ürək -damar risk faktorlarının yeni başlanğıc riskinin artdığını müşahidə etdik ki, bu da ümumi əhali, kolorektal xərçəngdən sağ qalan 26, uşaq xərçəngindən sağ qalan 11 nəfər. 14 Eyni şəkildə, böyük bir ürək-damar riski kohortunda olan aktiv ergenlər, oturaq həmkarları ilə müqayisədə 6 il ərzində daha yaxşı KVH risk profilləri nümayiş etdirdilər, 27 və oturaq yerlərdə olan yeniyetmələr, aterosklerozun qarşısının alınması işində zaman keçdikcə fiziki aktivliklərini artırdılar və endotel funksiyasında artımlar var idi. intima-media qalınlığında azalma. 28 Bu günə qədər oturaq davranışla KVH arasında birbaşa bioloji əlaqə qurulmasa da, son tədqiqatlar oturaq davranışın insulinə həssaslığın azalması ilə nəticələnə biləcəyini irəli sürdü.KVH riski ilə əlaqəli 29. 30 Bundan əlavə, oturma vəziyyətində olarkən qan axınının azalması damar sisteminin funksiyasını azalda bilər və fiziki fəaliyyətlə azalmış kimi görünür. 31 Əhali ortalamasına əsaslanaraq oturaq vaxt keçirməyin 60% vaxtını istifadə etdik. Bu, optimal kəsilmə nöqtəsi ola bilməz. Ancaq bu nəticələr, oturaq davranışın sağ qalanlar arasında KVH riski ilə əlaqəli olduğuna dair ilkin sübutlar verir. ALL -dən sağ çıxanların metabolik sindrom riski yüksək olduğu üçün bu riskləri ağırlaşdıran 32 sağlamlıq davranışına diqqət yetirilməlidir. Uşaqlıq xərçəngindən sağ çıxanlarda oturaq davranışı pozmaq və yüngüldən orta dərəcədə fiziki aktivliyi artırmaq üçün edilən müdaxilələr KVH üçün risk faktorlarının başlanmasının azalmasına səbəb ola bilər.Oturan vəziyyətdə qan axınının azalması damar sisteminin funksiyasını azalda bilər və fiziki fəaliyyətlə azalmış kimi görünür. 31 Əhali ortalamasına əsaslanaraq oturaq vaxt keçirməyin 60% vaxtını istifadə etdik. Bu, optimal kəsilmə nöqtəsi ola bilməz. Ancaq bu nəticələr, oturaq davranışın sağ qalanlar arasında KVH riski ilə əlaqəli olduğuna dair ilkin sübutlar verir. ALL -dən sağ çıxanların metabolik sindrom riski yüksək olduğu üçün bu riskləri ağırlaşdıran 32 sağlamlıq davranışına diqqət yetirilməlidir. Uşaqlıq xərçəngindən sağ çıxanlarda oturaq davranışı pozmaq və fiziki aktivliyi yüngüldən orta dərəcədə artırmaq üçün edilən müdaxilələr KVH üçün risk faktorlarının başlanmasının azalmasına səbəb ola bilər.Oturan vəziyyətdə qan axınının azalması damar sisteminin funksiyasını azalda bilər və fiziki fəaliyyətlə azalmış kimi görünür. 31 Əhali ortalamasına əsaslanaraq oturaq vaxt keçirməyin 60% vaxtını istifadə etdik. Bu, optimal kəsilmə nöqtəsi ola bilməz. Ancaq bu nəticələr, oturaq davranışın sağ qalanlar arasında KVH riski ilə əlaqəli olduğuna dair ilkin sübutlar verir. ALL -dən sağ çıxanların metabolik sindrom riski yüksək olduğu üçün bu riskləri ağırlaşdıran 32 sağlamlıq davranışına diqqət yetirilməlidir. Uşaqlıq xərçəngindən sağ çıxanlarda oturaq davranışı pozmaq və fiziki aktivliyi yüngüldən orta dərəcədə artırmaq üçün edilən müdaxilələr KVH üçün risk faktorlarının başlanmasının azalmasına səbəb ola bilər.31 Əhali ortalamasına əsaslanaraq oturaq vaxt keçirməyin 60% vaxtını istifadə etdik. Bu, optimal kəsilmə nöqtəsi olmaya bilər. Ancaq bu nəticələr, oturaq davranışın sağ qalanlar arasında KVH riski ilə əlaqəli olduğuna dair ilkin sübutlar verir. ALL -dən sağ çıxanların metabolik sindrom riski yüksək olduğu üçün bu riskləri ağırlaşdıran 32 sağlamlıq davranışına diqqət yetirilməlidir. Uşaqlıq xərçəngindən sağ çıxanlarda oturaq davranışı pozmaq və fiziki aktivliyi yüngüldən orta dərəcədə artırmaq üçün edilən müdaxilələr KVH üçün risk faktorlarının başlanmasının azalmasına səbəb ola bilər.31 Əhali ortalamasına əsaslanaraq oturaq vaxt keçirməyin 60% vaxtını istifadə etdik. Bu, optimal kəsilmə nöqtəsi ola bilməz. Ancaq bu nəticələr, oturaq davranışın sağ qalanlar arasında KVH riski ilə əlaqəli olduğuna dair ilkin sübutlar verir. ALL -dən sağ çıxanların metabolik sindrom riski yüksək olduğu üçün bu riskləri ağırlaşdıran 32 sağlamlıq davranışına diqqət yetirilməlidir. Uşaqlıq xərçəngindən sağ çıxanlarda oturaq davranışı pozmaq və fiziki aktivliyi yüngüldən orta dərəcədə artırmaq üçün edilən müdaxilələr KVH üçün risk faktorlarının başlanmasının azalmasına səbəb ola bilər.ALL -dən sağ çıxanların metabolik sindrom riski yüksək olduğu üçün bu riskləri ağırlaşdıran 32 sağlamlıq davranışına diqqət yetirilməlidir. Uşaqlıq xərçəngindən sağ çıxanlarda oturaq davranışı pozmaq və fiziki aktivliyi yüngüldən orta dərəcədə artırmaq üçün edilən müdaxilələr KVH üçün risk faktorlarının başlanmasının azalmasına səbəb ola bilər.ALL -dən sağ çıxanların metabolik sindrom riski yüksək olduğu üçün bu riskləri ağırlaşdıran 32 sağlamlıq davranışına diqqət yetirilməlidir. Uşaqlıq xərçəngindən sağ çıxanlarda oturaq davranışı pozmaq və fiziki aktivliyi yüngüldən orta dərəcədə artırmaq üçün edilən müdaxilələr KVH üçün risk faktorlarının başlanmasının azalmasına səbəb ola bilər.

Hazırkı tədqiqatın bir çox güclü və məhdudiyyətləri var. Birincisi, uşaqlıq xərçəngindən sağ qalan yetkin bir kohort arasında oturaq və fiziki fəaliyyətlə məşğul olan vaxt haqqında məlumat verdik və əvvəllər bizə məlum olmayan oturaq davranışlar və bədən quruluşu ilə ürək -damar risk faktorları arasındakı əlaqəni araşdırdıq. Üstəlik, sağ qalanların oturaq davranışlarını yaş uyğunluğu, cinsiyyət uyğunluğu və irqi uyğun idarəetmə ilə müqayisə edə bildik. Üçüncüsü, həm obyektiv, həm də subyektiv oturaq davranış tədbirlərindən istifadə etdik və bununla da daha dəqiq təxminlər etdik. Mövcud tədqiqatın nəticələri bir neçə tədqiqat məhdudiyyəti kontekstində nəzərə alınmalıdır. Əvvəlcə bu sağ qalanlar bir müəssisədə müalicə edildi,və buna görə də nəticələr digər müəssisələrdə müalicə olunan pediatrik ALL -dən sağ qalanlar üçün ümumiləşdirilə bilməz. İkincisi, burada istifadə olunan ekran vaxtı ölçüsü, geri çağırma qərəzinə məruz qala bilən özünü bildirməyə əsaslanır. Üçüncüsü, hazırkı tədqiqatdakı müqayisə qrupu, ümumi əhalini əks etdirməyən SJCRH xəstələrinin birinci dərəcəli olmayan ailə üzvləri, qohumları və dostlarından götürülmüşdür. Nəhayət, 4 fərqli bədən quruluşu nəticəsini qiymətləndirdik və çoxlu müqayisə üçün düzəliş etmədik. Nəticələr şansa bağlı ola bilər.mütləq ümumi əhalini əks etdirmir. Nəhayət, 4 fərqli bədən quruluşu nəticəsini qiymətləndirdik və çoxlu müqayisə üçün düzəliş etmədik. Nəticələr şansa bağlı ola bilər.mütləq ümumi əhalini əks etdirmir. Nəhayət, 4 fərqli bədən quruluşu nəticəsini qiymətləndirdik və çoxlu müqayisə üçün düzəliş etmədik. Nəticələr şansa bağlı ola bilər.

Nəticələr

ALL uşaqlıqdan sağ çıxanlarda oturaq davranış aşağı arıq kütlə və ürək -damar risk faktorlarının yeni başlanğıcı ilə əlaqələndirilir. Sağ qalanlar arasında pis nəticələr riskini azaltmaq üçün oturaq vaxtı azaltmaq və fiziki aktivliyi artırmaq üçün edilən müdaxilələr nəzərə alınmalıdır.

FOND DƏSTƏKİ

Milli Sağlamlıq İnstitutu/Milli Xərçəng İnstitutu tərəfindən dəstəklənir, CA132901, CA195547 və CA21765 və Amerika Livanlı Suriya ilə əlaqəli xeyriyyə təşkilatları verir.

MARAQ AÇIQLARININ ÇATIŞMASI

Müəlliflər heç bir açıqlama verməyiblər.

YAZARIN QATIQLARI

Bütün müəlliflər məlumatların konsepsiyasına, dizaynına və ya təhlilinə və şərhinə əhəmiyyətli töhfələr verdilər, məqalənin hazırlanmasında və ya əhəmiyyətli intellektual məzmun baxımından tənqidi şəkildə yenidən işlənməsində iştirak etdilər, son məqalənin son təsdiqini verdilər və bunun bütün aspektləri üçün cavabdeh olmağı qəbul etdilər. iş.

Əlavə dəstəkləyici məlumatlar bu məqalənin onlayn versiyasında tapıla bilər

Fayl adı Təsvir
cncr31162-sup-0001-suppinfo1.docx23.6 KB Dəstəkləyici məlumatlar 1

Diqqət yetirin: Nəşriyyat müəlliflər tərəfindən təmin edilən hər hansı bir məlumatın məzmununa və funksiyasına görə məsuliyyət daşımır. Hər hansı bir sorğu (itkin məzmun istisna olmaqla) məqalə üçün müvafiq müəllifə göndərilməlidir.